Skundų nagrinėjimas mokestinių ginčų komisijoje

Atnaujinimo data: 2019-07-30
Ši informacija skelbiama:
[1.12.12] Mokesčių administratoriaus sprendimų ir veiksmų apskundimas...
Registracijos numeris   KD-2658

Skundo padavimo mokestinių ginčų komisijai tvarka ir terminai

Mokestinių ginčų komisija (toliau – MGK) nagrinėja mokestinius ginčus, kurie kyla tarp mokesčių mokėtojo ir VMI prie FM.

Skundas MGK paduodamas raštu per VMI prie FM ne vėliau kaip per 20 dienų nuo VMI prie FM sprendimo įteikimo mokesčių mokėtojui dienos.

VMI prie FM per 3 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos parengia mokestinio ginčo bylą ir perduoda ją MGK.

Jeigu mokesčių mokėtojas laiku negavo VMI prie FM sprendimo, jis turi teisę pateikti skundą MGK per 20 dienų nuo termino VMI prie FM sprendimui dėl mokestinio ginčo priimti pasibaigimo dienos.

Per kiek dienų nuo skundo gavimo dienos MGK priima sprendimą?

MGK sprendimą dėl skundo dėl mokestinio ginčo priima per 60 dienų nuo skundo gavimo dienos. Mokesčių mokėtojo prašymu šis terminas Mokestinių ginčų komisijos sprendimu gali būti sutrumpinamas iki 30 dienų. Apie tai turi būti raštu pranešta skundą padavusiam mokesčių mokėtojui bei centriniam mokesčių administratoriui (VMI prie FM).

Skundo dėl mokestinio ginčo nagrinėjimo sustabdymas

Skundo dėl mokestinio ginčo nagrinėjimą galima sustabdyti:

1. jeigu priimamas sprendimas visiškai ar iš dalies priklauso nuo tam tikrų juridinių faktų buvimo ar nebuvimo, kurie dar turi būti nustatyti teismo ar teisėsaugos institucijos arba užsienio valstybės įstaigos ar institucijos.

Pavyzdžiui mokesčių mokėtojui ar kitam asmeniui yra iškelta baudžiamoji byla, kurioje nustatinėjamas atitinkamas faktas, su kuriuo tiesiogiai siejamas mokesčių mokėtojo apmokestinimo klausimas ir kt.

2. jei dėl ginčijamų sumų yra pradėtos dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo procedūros, numatytos Lietuvos Respublikos sudarytose ir taikomose dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyse, Dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo įstatyme, Konvencijoje 90/436/EEB dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną arba Daugiašalėje konvencijoje

Sustabdyti skundo dėl mokestinio ginčo nagrinėjimą gali VMI prie FM ir MGK.

 

Teisės aktai
LRS  MAĮ 152 str., 155-156 str.