« Grįžti

Vienetų grupė

Atnaujinimo data: 2019-01-06
Ši informacija skelbiama:
[1.10.3] Sąvokos (2 str.)
Registracijos numeris   KD-6647

Vienetų grupė – grupė, kurią sudaro patronuojantysis vienetas ir jo patronuojamasis (dukterinis) arba keli patronuojamieji (dukteriniai) vienetai, kuriuose patronuojantysis vienetas tiesiogiai arba netiesiogiai valdo daugiau kaip 25 procentus akcijų (dalių, pajų), balsavimo teisių ar teisių į paskirstytinojo pelno dalį arba išimtinių teisių jas įsigyti.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 2 str. 7 d.