« Grįžti

Ar apmokestinamos mažosios bendrijos vadovui ir tos bendrijos nariui išmokėtos komandiruotės kelionės, apgyvendinimo ir kt. išlaidų kompensacijos?

Atnaujinimo data: 2019-10-24
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.4.1] Kitų įmonių
[1.4.8.17] Pajamos iš mažųjų bendrijų
Registracijos numeris   KD-7827

Jei mažosios bendrijos vadovas, kuris nėra mažosios bendrijos narys (veikia pagal paslaugų sutartį), vyksta į komandiruotę, tai jam apmokėtos komandiruočių kompensacijos (kelionės, apgyvendinimo ir kt. išlaidos ) laikomos teikiamos paslaugos dalimi. Vadinasi, mažosios bendrijos vadovui išmokėtos komandiruočių kompensacijos laikomos mažosios bendrijos vadovo pajamomis, gautomis pagal paslaugų sutartį.

Kai mažosios bendrijos vadovas yra ir mažosios bendrijos narys, komandiruočių kompensacijos pajamų mokesčiu neapmokestinamos, jei neviršija LR Vyriausybės nustatytų normų. Kompensacijos nelyginamos su iš mažosios bendrijos išsiimtomis pajamomis.

Jeigu į komandiruotę užsienyje vyksta  mažosios bendrijos vadovas, kuris yra tos bendrijos narys  dienpinigių norma iki 2019-12-31 gali būti didinama 100 procentų. Ši nuostata netaikoma vykstant į komandiruotę Lietuvoje. Nuo 2020-01-01 dienpinigių norma negali būti didinama 100 procentų.