« Grįžti

Ar gali būti tikslinama FR0002 deklaracija?

Atnaujinimo data: 2016-12-28
Ši informacija skelbiama:
[1.6.3.6] Deklaracija FR0002
Registracijos numeris   KD-8458

 

Užpildyta ir pateikta deklaracija FR0002 gali būti tikslinama įmonės, įstaigos, organizacijos ar kitos teikiančios institucijos iniciatyva ir pagal informacinį pranešimą apie pateiktoje Deklaracijos formoje esančias klaidas (neatitikimus).

Deklaracijų duomenys gali būti tikslinami penkerius praėjusius kalendorinius metus, pradedant skaičiuoti nuo kalendorinių metų, buvusių prieš tuos kalendorinius metus, kuriais deklaracija tikslinama.

Tikslinant deklaraciją, visais atvejais turi būti pateikiama pagal  Taisykles užpildyta Deklaracija ir jos priedai.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2015-12-31 įsakymas Nr. VA-128 „DĖL GYVENTOJŲ, PRIVALANČIŲ DEKLARUOTI TURTĄ, VARDINIŲ SĄRAŠŲ DEKLARACIJOS FR0002 IR JOS PRIEDŲ UŽPILDYMO, TEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"