« Grįžti

Ar religinėms bendruomenėms priklausanti žemė apmokestinama žemės mokesčiu?

Atnaujinimo data: 2016-07-20
Ši informacija skelbiama:
[1.7.3] Mokesčio objektas ir mokėtojai
Registracijos numeris   KD-6087

 

Nuo 2016 m. sausio 1 d. žemės mokesčiu neapmokestinama tradicinėms ir kitoms valstybės pripažintoms religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams nuosavybės teise priklausanti žemė).

Nuo 2016 metų žemės mokesčio neprivalo mokėti šios religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai:
- Valstybės pripažįstamos tradicinės Lietuvoje esančios religinės bendruomenės ir bendrijos: lotynų apeigų katalikų, graikų apeigų katalikų, evangelikų liuteronų, evangelikų reformatų, ortodoksų (stačiatikių), sentikių, judėjų, musulmonų sunitų ir karaimų (pagal Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo 5 straipsnį),
- Valstybės pripažintos religinės bendrijos, kurios nelaikomos tradicinėmis: Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga ir Septintosios dienos adventistų bažnyčia. Lietuvos Respublikos Seimo 2001 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. IX-464 ir 2008 m. liepos15 d. nutarimu Nr. X-1721.

Nuo 2000 m. rugsėjo 16 d. (įsigaliojus Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarčiai dėl santykių tarp Katalikų Bažnyčios ir Valstybės teisinių aspektų) iki 2015-12-31 žemės mokesčiu buvo neapmokestinama tik katalikiškoms religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams nuosavybės teise priklausanti žemė (pagal Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl santykių tarp Katalikų bažnyčios ir valstybės teisinių aspektų nuostatas). Kitos Katalikų Bažnyčiai  nepriklausančios religinės bendruomenės minėtu laikotarpiu nuo 2000-09-16 iki 2015-12-31 nebuvo atleistos nuo žemės mokesčio mokėjimo, tačiau jos galėjo būti atleidžiamos savivaldybių tarybų sprendimais.

KATALIKU RELIGINIU ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS (2012 m. informacija).XLS

Teisės aktai
LRS  Žemės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymas, 8 str.
LRS  2000-05-05 LIETUVOS RESPUBLIKOS IR ŠVENTOJO SOSTO SUTARTIS DĖL SANTYKIŲ TARP KATALIKŲ BAŽNYČIOS IR VALSTYBĖS TEISINIŲ ASPEKTŲ