« Grįžti

Kaip taikomos žemės mokesčio lengvatos?

Atnaujinimo data: 2017-07-25
Ši informacija skelbiama:
[1.7.5.1] Lengvatų taikymas fiziniams ir juridiniams asmenims...
Registracijos numeris   KD-8094

 

Lengvatos taikymas

jei žemės savininkui nuosavybės teise priklauso keli sklypai skirtingose savivaldybėse

žemės mokesčio lengvata turi būti taikoma, apmokestinant tik vieną žemės sklypą, kuriam apskaičiuota neapmokestinamo sklypo dydžio (toliau - ND) lengvatos vertė yra didžiausia (t. y. kurioje savivaldybėje nustatyto ND apskaičiuotas žemės mokestis būtų didžiausias).

jei savininkui nuosavybės teise priklauso keli žemės sklypai, esantys vienoje savivaldybės teritorijoje,  kuriems nustatytas vienodas neapmokestinamo sklypo dydis (toliau – ND)

 

laikoma, kad tas savininkas toje savivaldybės teritorijoje turi vieną žemės sklypą. Pirmiausia ND lengvata pradedama taikyti tam sklypui, kurio apskaičiuotas 1 aro žemės mokestis būtų didžiausias (įvertinus ir žemės ūkio paskirties žemės mokesčio ribojimą – neviršyti vieno lito už arą (nuo 2015 m. – 0,29 euro už arą)), paskui ND lengvata taikoma kitiems sklypams (pagal sklypams apskaičiuotus vieno aro žemės mokesčio dydžius, skaičiuojamus mažėjimo tvarka).

jei gyventojas nuosavybės teise turi žemės sklypą, kurio tam tikra dalis priskirta nenaudojamam (apleistam) žemės plotui, o kita dalis yra naudojama (neapleista) žemė

tai ND lengvata pirmiausia taikoma tai žemės sklypo ploto daliai, kuriai apskaičiuotas vieno aro žemės mokestis būtų didžiausias.

jei gyventojas vienos savivaldybės teritorijoje turi kelis sklypus, kuriems nustatyti 2 skirtingi ND

laikoma, kad tas savininkas toje savivaldybės teritorijoje turi 2 sklypus. ND lengvata taikoma vienam sklypui, kuriam apskaičiuotos ND lengvatos vertė (t. y. žemės mokestis nustatytam ND plotui) yra didžiausia.

senatvės pensijos amžių sukakusiems sutuoktiniams, turintiems žemės sklypą bendrosios jungtinės nuosavybės teise.

lengvata taikoma visam sklypui, bet ne sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės teise turimoms sklypo dalims.

 

Teisės aktai
LRS  Žemės mokesčio įstatymas, 8 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2006 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. VA-55 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO, 23.13 - 23.17 p.