Kurios religinės bendruomenės neprivalo mokėti žemės mokesčio?

Atnaujinimo data: 2017-09-06
Ši informacija skelbiama:
[1.7.5.1] Lengvatų taikymas fiziniams ir juridiniams asmenims...
Registracijos numeris   KD-8787

 

Nuo 2016 m. sausio 1 d. žemės mokesčiu neapmokestinama tradicinėms ir kitoms valstybės pripažintoms religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams nuosavybės teise priklausanti žemė.

Žemės mokesčio neprivalėtų mokėti šios religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai:

1. Valstybės pripažįstamos tradicinės Lietuvoje egzistuojančios religinės bendruomenės ir bendrijos: lotynų apeigų katalikų, graikų apeigų katalikų, evangelikų liuteronų, evangelikų reformatų, ortodoksų (stačiatikių), sentikių, judėjų, musulmonų sunitų ir karaimų (pagal Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo 5 straipsnį);

2. Valstybės pripažintos religinės bendrijos, kurios nelaikomos tradicinėmis: Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga ir Septintosios dienos adventistų bažnyčia (Lietuvos Respublikos Seimo 2001 m. liepos 12 d. nutarimas Nr. IX-464 „Dėl valstybės pripažinimo suteikimo Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjungai" ir 2008 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. X-1721 „Dėl valstybės pripažinimo suteikimo Septintosios dienos adventistų bažnyčiai");

Iki 2015-12-31 žemės mokesčiu buvo neapmokestinama tik katalikiškoms religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams nuosavybės teise priklausanti žemė (pagal Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl santykių tarp Katalikų bažnyčios ir valstybės teisinių aspektų nuostatas).

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2006 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. VA-55 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO, 26-1 p.