Ar nuo 2013 metų ūkininko ūkiui plėsti įsigytai žemei taikoma žemės mokesčio lengvata ?

Atnaujinimo data: 2016-10-04
Ši informacija skelbiama:
[1.7.5.2] Lengvatų taikymas ūkininkams
Registracijos numeris   KD-8287

 

Nuo 2013 m. ūkininko ūkiui plėsti įsigytai žemei ūkininko lengvata nebetaikoma. Jei iki 2012-12-31 ši lengvata buvo taikyta ūkininko ūkiui steigti bei plėsti, tai nuo 2013 m., tęsiant ūkininko lengvatos 3 metų likusio laikotarpio taikymą, ji taikoma tik ūkininko ūkiui steigti įsigytiems sklypams.

 Pavyzdys

Gyventojas 2011 m. vasario mėn. nusipirko 15 ha žemės sklypą. 2011 m. kovo mėn. šį sklypą įregistravo NTR ir įsteigė ūkininko ūkį, ŪŪR įregistruodamas minėtąjį 15 ha sklypą. Šiam ūkininkui 2011 m. buvo pradėta taikyti ūkininko lengvata. Kadangi ši lengvata taikoma tris mokestinius laikotarpius, tai jos taikymas buvo tęsiamas ir toliau, t. y. 2012 m. bei 2013 metais.

2012 m. balandžio mėn. šis ūkininkas nusipirko dar vieną 10 ha žemės sklypą, kurį gegužės mėnesį įregistravo NTR ir ŪŪR.Laikoma, kad šis sklypas pirktas ūkininko ūkiui plėsti, todėl ir jam, kaip ir 2011 m. įsigytam 15 ha sklypui, 2012 m. buvo taikoma ūkininko lengvata.

Tačiau nuo 2013 m., įsigaliojus naujam ŽMĮ, ūkininko lengvata taikoma tik ūkininko ūkiui steigti įgytam sklypui, todėl 2013 m. ūkininko lengvata taikoma tik 15 ha žemės sklypui.

 

Nuo 2013 m ūkininko lengvata taikoma ūkininko ūkiui steigti bet kokiais būdais įsigytiems žemės sklypams, todėl nuo 2013 m., tęsiant iki 2012-12-31 pradėtą taikyti ūkininko lengvatą, ji taikoma ne tik grąžintai ar pirktai žemei 2013 m., bet ir įsigytai kitais būdais (dovanojimo, paveldėjimo ir pan.).

 Pavyzdys

Gyventojui 2012 m. kovo mėn. padovanojo 5 ha žemės sklypą, o balandžio mėn. jis nusipirko dar 10 ha žemės sklypą. Šis gyventojas gegužės mėn. abu sklypus įregistruoja NTR ir įsteigia ūkininko ūkį (steigimo metu abu sklypus įregistruoja ŪŪR). 2012 m. pradėta taikyti ūkininko ūkio lengvata tik nusipirktam 10 ha žemės sklypui (pagal ŽMĮ nuostatas iki 2012-12-31 ūkininko lengvata buvo taikoma tik grąžintai ir pirktai žemei). Tačiau nuo 2013 m., įsigaliojus naujam ŽMĮ, ūkininko lengvata taikoma bet kokiais būdais ūkininko ūkiui steigti įgytai žemei, todėl 2013 ir 2014 m. ūkininko lengvata turėtų būti taikoma abiem sklypams: 10 ha pirktam sklypui ir 5 ha dovanotam sklypui.

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2006-06-09 įsakymas Nr. VA-55 „DĖL ŽEMĖS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO", 26.14 p.