Kaip taikoma lengvata, kai ūkininko ūkio žemę sudaro ne tik ūkininko, kurio vardu įregistruotas ūkis, žemė, bet ir jo partneriams nuosavybės teise priklausanti žemė?

Atnaujinimo data: 2016-10-04
Ši informacija skelbiama:
[1.7.5.2] Lengvatų taikymas ūkininkams
Registracijos numeris   KD-4739

 

Kai ūkininko ūkio steigimo metu ŪŪR įregistruojama ne tik ūkininko ūkį įregistruojančio asmens vardu privačios nuosavybės teise įsigyta žemė, bet ir jo partnerių ar bendrasavininkių bendrosios jungtinės ar bendrosios dalines nuosavybės teise įsigyti žemės sklypai, tai ūkininko lengvata taikoma visiems ŪŪR įregistruotiems nuosavybės teise įsigytiems žemės sklypams.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2006-06-09 įsakymas Nr. VA-55 „DĖL ŽEMĖS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO", 26.9 p.