« Grįžti

Koks yra žemės mokesčio lengvatų taikymo eiliškumas, kai žemės savininkas turi teisę į kelias lengvatas?

Atnaujinimo data: 2017-01-28
Ši informacija skelbiama:
[1.7.5.1] Lengvatų taikymas fiziniams ir juridiniams asmenims...
[1.7.5.2] Lengvatų taikymas ūkininkams
Registracijos numeris   KD-8150

Kai žemės savininkas turi teisę į kelias lengvatas, taikomos tokia eilės tvarka:

1. pirmiausia taikoma ūkininko lengvata,

2. paskui taikoma pagal ŽMĮ 8 straipsnio 3 dalį nustatyta lengvata, savivaldybės tarybai priėmus sprendimą atleisti nuo žemės mokesčio žemės savininkus, t. y. taikomas 100 proc. mokesčio mažinimo koeficientas (toliau – 100 proc. MMK),

3. paskui taikoma pagal ŽMĮ 8 straipsnio 3 dalį nustatyta lengvata, savivaldybės tarybai priėmus sprendimą nustatyti ND Savivaldybės visiems žemės savininkams arba atskiroms savininkų grupėms,

4. paskui taikoma lengvata, nustatyta pagal ŽMĮ 8 straipsnio 2 dalies 3 punktą, t. y. asmenų, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, senatvės pensijos amžių sukakusių asmenų ir nepilnamečių vaikų sklypams savivaldybės tarybos nustatytas ND,

5. paskui taikoma pagal ŽMĮ 8 straipsnio 3 dalį nustatyta lengvata, savivaldybės tarybai priėmus sprendimą žemės savininkams sumažinti žemės mokestį atitinkamu procentu (mažesniu nei 100 proc.; toliau – MMK),

6. paskui taikoma pagal ŽMĮ 8 straipsnio 3 dalį nustatyta lengvata – savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta MMS, kuri taikoma, apmokestinant tos savivaldybės teritorijoje turimus žemės sklypus (jeigu mokesčio mokėtojui apskaičiuotas mokėti žemės mokestis už visus tos savivaldybės teritorijoje turimus sklypus yra ne didesnis nei šios savivaldybės nustatyta MMS),

7. paskiausiai taikoma ŽMĮ 8 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta 5 litų minimali žemės mokesčio suma, nuo 2015 m. – 2 eurų suma, tiems mokesčio mokėtojams, kurių apskaičiuota visoje Lietuvos teritorijoje turimų žemės sklypų bendra žemės mokesčio suma yra mažesnė ar lygi 5 litams, nuo 2015 m. – 2 eurams.

Iki 2012-12-31 galiojusias Žemės mokesčio įstatymo nuostatas galite rasti čia.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2006-06-09 įsakymas Nr. VA-55 „ ,,DĖL ŽEMĖS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" IV skyrius