« Grįžti

Kuriais atvejais žemės mokesčio lengvata ūkininkams netaikoma?

Atnaujinimo data: 2016-10-04
Ši informacija skelbiama:
[1.7.5.2] Lengvatų taikymas ūkininkams
Registracijos numeris   KD-4737

 

Jei ūkininko ūkis steigiamas, į Ūkininkų ūkio registrą (toliau - ŪŪR) įregistruojant nuomos, panaudos ar kitais pagrindais naudojamą žemę, tai vėliau nuosavybės teise įsigyta ir į ŪŪR įregistruota žemė nebus laikoma ūkininko ūkiui steigti įgyta žeme, todėl ūkininko lengvata jai nebus taikoma.

Jeigu ūkininko lengvatos taikymo metu ūkininkas papildomai nusiperka žemės ir ją įregistruoja ŪŪR, ūkininko lengvata taikoma tik tai žemei, kuri buvo įgyta privačios nuosavybės teise ir į ŪŪR įregistruota ūkininko ūkio steigimo metu (papildomai nusipirktai žemei ūkininko lengvata netaikoma).

Jei  ūkininko  lengvata ūkininkui buvo  taikyta   iki 2013 m. sausio 1 d. (iki naujos redakcijos ŽMĮ įsigaliojimo), tai nuo  2013 m. sausio 1 d. (įsigaliojus naujos redakcijos ŽMĮ)  dar kartą tam pačiam ūkininkui ūkininko lengvata netaikoma.  Ūkininko lengvata tam pačiam asmeniui taikoma tik vieną kartą.

Ūkininkams, išregistravusiems ūkininko ūkį (ar atskirą sklypą iš to ūkio) lengvatos galiojimo laikotarpiu, toliau lengvata (ar lengvata tam išregistruotam sklypui) netaikoma:

1. jei ūkininko ūkis (ar atskiras sklypas) iš ŪŪR išregistruojamas iki kalendorinių metų birželio 30 dienos, tai lengvata (ar lengvata tam išregistruotam sklypui) nebetaikoma visus tuos kalendorinius metus,

2. jei ūkininko ūkis (ar atskiras sklypas) iš ŪŪR išregistruojamas nuo kalendorinių metų liepos 1 dienos, tai lengvata (ar lengvata tam išregistruotam sklypui) nebetaikoma nuo kitų kalendorinių metų.

 

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2006-06-09 įsakymas Nr. VA-55, „DĖL ŽEMĖS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO", 26.7, 26.8, 26.10, 26.12 p.