« Grįžti

Iki kada pateikiama žemės mokesčio deklaracija ir sumokamas žemės mokestis?

Atnaujinimo data: 2017-05-04
Ši informacija skelbiama:
[1.7.6] Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir sumokėjimas
Registracijos numeris   KD-4784

Nauji žemės savininkai mokestį turi mokėti:

  1. jeigu žemė įsigyta pirmąjį pusmetį, – už visus metus;
  2. jeigu žemė įsigyta antrąjį pusmetį, – nuo kitų kalendorinių metų.

Žemės mokesčio nebereikia mokėti, kai:

  1. žemė perleidžiama pirmąjį pusmetį, – tais pačiais metais;
  2. žemė perleidžiama antrąjį pusmetį, – nuo kitų metų.

Žemės mokesčio sumokėjimas:

1. Žemės mokestį apskaičiuoja centrinis mokesčių administratorius ir užpildytas žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijas mokesčio mokėtojams pateikia iki einamojo mokestinio laikotarpio lapkričio 1 dienos.

2. Žemės mokestis už einamuosius mokestinius metus turi būti sumokamas iki einamojo mokestinio laikotarpio lapkričio 15 dienos.

VMI mokėjimų duomenys:

Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos

Mokėjimo vykdymo dokumento formavimas

Žemės mokestis mokamas nurodant 3011 įmokos kodą.

Teisės aktai
LRS  Žemės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymas, 12 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2006-06-09 įsakymas Nr. VA-55 „DĖL ŽEMĖS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"