Kaip ir nuo kokios vertės apskaičiuojamas žemės mokestis?

Atnaujinimo data: 2017-05-06
Ši informacija skelbiama:
[1.7.6] Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir sumokėjimas
Registracijos numeris   KD-7724

Žemės mokestinė vertė yra:

1. žemės vidutinė rinkos vertė, apskaičiuota pagal masinio žemės vertinimo metu parengtus žemės verčių žemėlapius (miško žemė nėra žemės mokesčio objektas, todėl vidutinė rinkos vertė skaičiuojama be miško žemės vertės), arba

2. žemės vertė, nustatyta atlikus individualų žemės vertinimą, jeigu:  

a) Registrų centro nustatyta žemės vidutinė rinkos vertė skiriasi nuo individualiu žemės vertinimu nustatytos žemės vertės daugiau kaip 20 procentų ir

b) Registrų centro nustatytos žemės vidutinės rinkos vertės ir individualiu žemės vertinimu nustatytos žemės vertės skirtumas susidarė ne dėl žemės naudojimo ne pagal numatytą paskirtį, būdą, pobūdį, disponavimo ja suvaržymų dėl hipotekos ar kitų savininko prievolių, ir

c) individualaus žemės vertinimo ataskaita atitinka Vyriausybės nustatytus reikalavimus.

3. Žemės ūkio paskirties žemės, išskyrus apleistas žemės ūkio naudmenas, mokestinė vertė yra jos vidutinė rinkos vertė arba vertė, nustatyta atlikus individualų žemės vertinimą, padauginta iš koeficiento 0,35.

4. 2013–2016 metų mokestiniais laikotarpiais žemės mokestinė vertė skaičiuojama, taikant pereinamojo laikotarpio nuostatas:

4.1. 2013 metais, jei 2013 m. mokestiniu laikotarpiu žemės sklypo (įskaitant ir apleistą žemę) 1 aro mokestinė vertė (t. y. vidutinė rinkos vertė arba individualiu vertinimu nustatyta žemės vertė) padidėja, palyginti su 2012 metų mokestiniu laikotarpiu buvusia 1 aro mokestine verte, tai iš 2013 m. mokestinės vertės atimama 80 procentų vertės padidėjimo (t. y. 80 procentų skirtumo, kuris susidarė tarp 2013 m. ir 2012 m. mokestinių verčių),

4.2. 2014 metais, jei 2014 m. mokestiniu laikotarpiu žemės sklypo (įskaitant ir apleistą žemę) 1 aro mokestinė vertė padidėja, palyginti su 2012 m. mokestiniu laikotarpiu buvusia 1 aro mokestine verte, tai iš 2014 m. mokestinės vertės atimama 60 procentų vertės padidėjimo,

4.3. 2015 metais, jei 2015 m. mokestiniu laikotarpiu žemės sklypo (įskaitant ir apleistą žemę) 1 aro mokestinė vertė padidėja, palyginti su 2012 m. mokestiniu laikotarpiu buvusia 1 aro mokestine verte, tai iš 2015 m. mokestinės vertės atimama 40 procentų vertės padidėjimo. 2015 m. mokestinę vertę lyginant su 2012 m. mokestine verte, 2012 m. mokestinė vertė perskaičiuojama į eurus,

4.4. 2016 metais, jei 2016 m. mokestiniu laikotarpiu žemės sklypo (įskaitant ir apleistą žemę) 1 aro mokestinė vertė padidėja, palyginti su 2012 metų mokestiniu laikotarpiu buvusia 1 aro mokestine verte, tai iš 2016 m. mokestinės vertės atimama 20 procentų vertės padidėjimo. 2016 m. mokestinę vertę lyginant su 2012 m. mokestine verte, 2012 m. mokestinė vertė perskaičiuojama į eurus.

5. 2017 ir vėlesnių metų mokestinė vertė - visa žemės sklypo vidutinė rinkos vertė.

Iki 2012-12-31 galiojusias Žemės mokesčio įstatymo nuostatas galite rasti čia.

Teisės aktai
LRS  Žemės mokesčio įstatymas , 9 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2006-06-09 įsakymas Nr. VA-55 ,,DĖL ŽEMĖS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"