Kiek žemės mokesčio deklaracijų gauna mokesčių mokėtojas, turintis kelis sklypus?

Atnaujinimo data: 2017-05-04
Ši informacija skelbiama:
[1.7.6] Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir sumokėjimas
Registracijos numeris   KD-4778

 

Žemės mokesčio mokėtojui formuojama viena kalendorinių metų deklaracija, kurioje nurodomi visi (Lietuvos Respublikos teritorijoje) žemės mokesčio mokėtojo privačios nuosavybės teise turimi žemės sklypai, jų plotai (iš jų ir nenaudojami (apleisti) žemės plotai) bei mokestinės vertės, taikomų lengvatų vertės, kiti žemės mokesčiui apskaičiuoti reikalingi duomenys ir apskaičiuota žemės mokesčio suma.

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2006-06-07 įsakymas Nr. VA-55 „DĖL ŽEMĖS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO", 57 p.