Kokiu būdu įteikiamos žemės mokesčio deklaracijos mokesčio mokėtojams?

Atnaujinimo data: 2017-05-04
Ši informacija skelbiama:
[1.7.6] Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir sumokėjimas
Registracijos numeris   KD-4776

 

Deklaracijos mokesčio mokėtojams įteikiamos Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 164 straipsnyje nustatytais dokumentų mokesčio mokėtojui įteikimo būdais:

1. siunčiant paštu,

2. tiesiogiai, kai mokesčio mokėtojas pageidauja savo deklaraciją atsiimti pats ir yra pateikęs Prašymą nesiųsti žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos. Tokie Prašymai nesiųsti deklaracijos galioja tol, kol mokesčio mokėtojas raštiškai neprašo jų panaikinti.

3. telekomunikacijų galiniais įrenginiais (toliau – EDS).  Mokesčių mokėtojams, registruotiems EDS vartotojams, kurie per 2 paskutinius metus elektroniniu būdu yra pateikę bent vieną deklaraciją, papildomai paštu deklaracijos nebesiunčiamos),

4. viešai paskelbiant, kur siūloma mokesčio mokėtojui atvykti pas mokesčių administratorių atsiimti deklaracijos  (šis būdas taikomas, jei mokesčių mokėtojas nėra EDS vartotojas ir neįmanoma nustatyti mokesčio mokėtojo tikslaus gyvenamosios (buveinės) vietos adreso ar dėl adreso neradimo grįžta anksčiau išsiųstos deklaracijos, ar deklaracijos neįteiktos tiesiogiai arba negali būti paskelbtos EDS, nes MM yra užsienietis ir neįregistruotas MMR).

Mokesčio mokėtojams nesiunčiamos deklaracijos, kai:

1. apskaičiuota žemės mokesčio suma yra mažesnė arba lygi 5 litams (nuo 2015 m. – 2 eurams). Tokios deklaracijos duomenys, kaip ir visų kitų suformuotų deklaracijų, skelbiami  EDS.

2. mokesčio mokėtojas mokesčių administratoriui yra pateikęs Prašymą nesiųsti deklaracijos,

3. mokesčių mokėtojas yra EDS vartotojas ir per paskutiniuosius 2 metus yra pateikęs vieną ar daugiau deklaracijų elektroniniu būdu.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2006-06-09 įsakymas Nr. VA-55 „DĖL ŽEMĖS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" XIII skyrius