Žemės mokesčio deklaracijos tikslinimas

Atnaujinimo data: 2017-05-04
Ši informacija skelbiama:
[1.7.6] Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir sumokėjimas
Registracijos numeris   KD-4786

 

Deklaracija gali būti tikslinama penkerius praėjusius kalendorinius metus, pradedant skaičiuoti nuo metų, buvusių prieš tuos kalendorinius metus, kuriais deklaracija tikslinama, pvz., 2017 m. gali būti tikslinamos 2017 m. ir 2012–2016 m. deklaracijos.

Mokesčio mokėtojo deklaraciją tikslina mokesčių administratorius, kai:

1. duomenys neteisingai įrašyti dėl mokesčių administratoriaus klaidos,

2. savivaldybių taryba pateikia mokesčių administratoriui patikslintą ar priimtą naują sprendimą dėl lengvatos taikymo (atleidimo nuo žemės mokesčio ar jo sumažinimo) po kalendorinių metų rugsėjo 1 dienos,

3. Registrų centras pateikia patikslintus NTR duomenis apie mokesčio mokėtojo privačios nuosavybės teise turimų sklypų plotus, neapmokestinamos žemės plotus (bendro naudojimo kelius ir kt.) ar kitus duomenis,

4. mokesčių administratorius nustato neteisingai įrašytus duomenis NTR ir apie tai informuoja Registrų centrą, kuris patikslina duomenis ir juos pateikia VMI prie FM,

5. mokesčio mokėtojas pats kreipiasi į mokesčių administratorių ir praneša (telefonu, el. paštu ar paštu) arba pateikia juridinę galią turinčius dokumentus apie tai, kad deklaracijoje įrašyti netikslūs duomenys, tai mokesčių administratorius turi išsiaiškinti netikslių duomenų įrašymo deklaracijoje priežastis ir atitinkamai patikslinti deklaraciją,

6. kai duomenys neteisingi dėl mokesčio mokėtojo duomenų neįregistravimo NTR, tai deklaracija patikslinama tada, kai mokesčio mokėtojas juos įregistruoja NTR ir kai NTR pateikia patikslintus duomenis.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2006 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. VA-55 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO