Kam įteikiamos žemės mokesčio deklaracijos, kai žemės sklypo savininkas miršta?

Atnaujinimo data: 2017-05-02
Ši informacija skelbiama:
[1.7.6] Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir sumokėjimas
Registracijos numeris   KD-4781

Kai žemės sklypo savininkas miršta:

1. iki kalendorinių metų birželio 30 dienos, tai deklaracijos formuojamos ir įteikiamos nustatytiems palikimą priėmusiems įpėdiniams (kai nėra žinomos įpėdiniams priklausančios žemės sklypų dalys, tai žemės mokestis apskaičiuojamas proporcingai nustatytų įpėdinių skaičiui). Iš nustatytų palikimą priėmusių įpėdinių turi būti išieškomi ir mirusio žemės sklypo savininko žemės mokesčio įsiskolinimai ir iki tokio savininko mirties priskaičiuoti delspinigiai,

2. kalendorinių metų liepos 1 dieną ar vėliau ir nėra nustatytų palikimą priėmusių įpėdinių, tai deklaracija formuojama mirusio savininko vardu ir, jei iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos nustatomi palikimą priėmę įpėdiniai, deklaracija įteikiama jiems. Prie įteikiamos deklaracijos turi būti pridedamas informacinis pranešimas, kad palikimą priėmę įpėdiniai atsako už palikėjo įsiskolinimus ir informuojama kokiems nustatytiems palikimą priėmusiems įpėdiniams ši deklaracija išsiųsta,

3. kai palikimas buvo priimtas faktiniu valdymu arba notarui padavus pareiškimą priimti palikimą ir nustatomas tik vienas palikimą priėmęs įpėdinis (kitų nustatyti nepavyksta), tai deklaracija teikiama tam nustatytajam įpėdiniui (žemės mokestį apskaičiavus už visą (visus) palikėjo sklypą (sklypus),

4. deklaracijos nustatytiems palikimą priėmusiems įpėdiniams siunčiamos centralizuotai,

5. jei per 18 mėnesių po žemės savininko mirties neatsiranda įpėdiniai, pradedamos vykdyti turto perėmimo procedūros.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2006-06-09 įsakymas Nr. VA-55 „DĖL ŽEMĖS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"