« Grįžti

Ar privalo PVM mokėtojas apskaičiuoti PVM už iš kitos valstybės narės įsigyjamas prekes?

Atnaujinimo data: 2010-02-12
Ši informacija skelbiama:
[1.8.10.1] Kai prekės įsigyjamos iš kt. valstybės narės
Registracijos numeris   KD-4432   Data   2010.02.12

 

PVM mokėtojui nustatyta prievolė apskaičiuoti įsigytų prekių, kurių gabenimas pagal PVM įstatymo nuostatas baigėsi Lietuvoje, pardavimo PVM.

Pavyzdys

Vokietijos PVM mokėtojas pardavė skalbimo mašinas ir 2010-01-16 išrašė skalbimo mašinų PVM sąskaitą faktūrą 30 000 eurų sumai Lietuvos PVM mokėtojui. Skalbimo mašinas į Lietuvą Vokietijos PVM mokėtojo užsakymu atgabeno Latvijos vežėjas – PVM mokėtojas. Lietuvos PVM mokėtojas nurodė Vokietijos PVM mokėtojui savo PVM mokėtojo Lietuvoje kodą, kurį šis įrašė į PVM sąskaitą faktūrą.

Vokietijos PVM mokėtojas, žinodamas, kad turės prekių išgabenimą į kitą valstybę narę patvirtinančius dokumentus (pateiks Latvijos vežėjas), ir galėdamas įrašyti į PVM sąskaitą Lietuvos PVM mokėtojo kodą, prekes parduoda be PVM.

Lietuvos PVM mokėtojui nustatyta prievolė apskaičiuoti įsigytų prekių pardavimo PVM. Prievolė Lietuvos PVM mokėtojui apskaičiuoti pardavimo PVM atsirado, kai buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra, t. y. 2010 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje.

Kadangi sandorio objekto apmokestinamoji vertė išreikšta kita valiuta nei Lietuvos Respublikos nacionalinė valiuta, todėl ji litais perskaičiuojama pagal Lietuvos banko nustatytą lito ir užsienio valiutos santykį, galiojusį 2010 m. sausio 16 d. Tarkime, kad oficialus lito kursas tą dieną buvo 3,4528 lito už eurą. Vadinasi, Lietuvos PVM mokėtojas 2010 m. sausio mėnesio PVM deklaracijos (forma FR0600 versija 02) 21 laukelyje turi įrašyti įsigytų skalbimo mašinų apmokestinamąją vertę - 103 584 (30 000x3,4528) Lt, 34 laukelyje – 21 753 (103 584x21proc.) Lt apskaičiuotą įsigytų skalbimo mašinų pardavimo PVM, 25 laukelyje –21 753 Lt įsigytų skalbimo mašinų pirkimo PVM sumą, kurią visą ar jos dalį (pagal įsigytų skalbimų mašinų panaudojimą) turi nurodyti 35 laukelyje ir apskaičiuoti bendrą 36 laukelio rezultatą.

 

Teisės aktai
LRS  PVM įstatymas, 71(1) str. 1 dalis