Ar už kitos valstybės narės įsigyjamas prekes PVM privalo skaičiuoti ne PVM mokėtojas?

Atnaujinimo data: 2014-11-12
Ši informacija skelbiama:
[1.8.10.1] Kai prekės įsigyjamos iš kt. valstybės narės
Registracijos numeris   KD-4437   Data   2010.02.12

 

Jei prekes iš kitos valstybės narės įsigyja asmuo, Lietuvoje neįsiregistravęs PVM mokėtoju, jam gali atsirasti prievolė registruotis PVM mokėtoju ir skaičiuoti įsigytų prekių pardavimo PVM.

Neįsiregistravę PVM mokėtojais asmenys, tai:

- apmokestinamieji asmenys (juridiniai ir fiziniai), vykdantys ekonominę veiklą (pvz., sveikatos priežiūros įstaigos, vykdančios PVM neapmokestinamą veiklą, nedidelės įmonės, fiziniai asmenys, įsigijęs verslo liudijimus, ūkininkai, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, ir kt.);

- juridiniai asmenys, nevykdantys ekonominės veiklos (pvz., biudžetinės įstaigos, vykdančios tik joms pavestas funkcijas ir kt.).

PVM mokėtoju registruotis ir skaičiuoti PVM neprivaloma, jeigu aukščiau nurodyto asmens iš kitų valstybių narių įsigytų prekių (išskyrus naujas transporto priemones ar akcizais apmokestinamas prekes) vertė (neįskaitant PVM, sumokėto ar mokėtino valstybėje narėje, iš kurios prekės atgabentos) praėjusiais kalendoriniais metais neviršijo 14 000 Eur (iki 201-12-31 – 35 000 litų) ir einamaisiais kalendoriniais metais nenumatoma šios ribos viršyti.

Jeigu iš kitų valstybių narių įsigytų nurodytųjų prekių vertė praėjusiais kalendoriniais metais viršijo 14 000 Eur (iki 2014-12-31 – 35 000 litų) ribą, o asmuo neįsiregistravo PVM mokėtoju, tai nuo einamųjų metų sausio 1 dienos PVM skaičiuojamas nuo visų jo šalyse narėse įsigytų prekių, o jeigu asmuo vykdo ekonominę veiklą – ir nuo patiektų prekių ir suteiktų paslaugų apmokestinamosios vertės.

Jeigu iš kitų valstybių narių įsigytų nurodytųjų prekių vertė nei praėjusiais metais, nei einamųjų metų pradžioje neviršijo 14 000 Eur (iki 2014-12-31 – 35 000 litų) ribos, bet ją viršijo (skaičiuojant nuo metų pradžios) vėlesnį einamųjų metų mokestinį laikotarpį, o asmuo neįsiregistravo PVM mokėtoju, tai nuo įsigytų prekių, kurių vertė neviršijo 14 000 Eur (iki 2014-12-31 – 35 000 litų) sumos, PVM neskaičiuojamas, tačiau privalo būti apskaičiuotas nuo visų vėliau įsigytų prekių, įskaitant tas, dėl kurių įsigijimo ši riba buvo viršyta, o jeigu asmuo vykdo ekonominę veiklą – ir nuo po 14 000 Eur (iki 2014-12-31 – 35 000 Lt) ribos viršijimo dienos jo paties patiektų prekių ir suteiktų paslaugų apmokestinamosios vertės.

Teisės aktai
LRS  PVM įstatymas, 71(1) str. 1 dalis