« Grįžti

Ar iš esmės pagerinto pastato (statinio), kurio pirkimo PVM (jo dalis) buvo įtraukta į PVM atskaitą, grąžinimas savininkui, nepasibaigus PVM atskaitos tikslinimo laikotarpiui, yra PVM objektas?

Atnaujinimo data: 2010-01-15
Ši informacija skelbiama:
[1.8.10.2] Kai prekės įsigijimo metu yra Lietuvoje (95 str.)
Registracijos numeris   KD-4581   Data   2010.01.15

 

Iš esmės pagerinto pastato (statinio), naudoto kitais pagrindais negu nuosavybės teise (pagal nuomos, panaudos sutartis ir kt.), grąžinimas jo savininkui, nepasibaigus PVM atskaitos tikslinimo laikotarpiui (nepraėjus 10 metų nuo esminio pagerinimo atlikimo) yra PVM objektas, kai pastatą pagerinęs PVM mokėtojas tokiam pagerinimui sunaudotų prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM ar jo dalį buvo įtraukęs į PVM atskaitą.

Savininkui išrašytame apskaitos dokumente pardavimo PVM apskaičiuojamas nuo perduodamos esminio pagerinimo vertės dalies, atitinkančios metų skaičių, likusį iki PVM įstatyme nustatyto PVM atskaitos tikslinimo termino pabaigos (iki 10 metų nuo esminio pagerinimo atlikimo).

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 9 str. 4 d.