Ar PVM mokėtojas, susigrąžinęs iš esmės pagerintą pastatą (statinį), nepasibaigus PVM atskaitos tikslinimo laikotarpiui, turi išskaityti ir sumokėti PVM?

Atnaujinimo data: 2010-01-15
Ši informacija skelbiama:
[1.8.10.2] Kai prekės įsigijimo metu yra Lietuvoje (95 str.)
Registracijos numeris   KD-4582   Data   2010.01.15

 

Kai iš esmės pagerintas pastatas (statinys), naudotas kitais pagrindais negu nuosavybės teisė, grąžinamas jo savininkui nepasibaigus PVM tikslinimo laikotarpiui, tai pastato (statinio) esminį pagerinimą atlikusio asmens apskaičiuotą PVM išskaityti ir sumokėti turi PVM mokėtojas, kuriam perduodamas nuosavybės teisės objektas (savininkas). Šiuo atveju pastato savininkui tenka tolesnės prievolės tikslinti PVM atskaitą.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 96 str. 1 d.