« Grįžti

Už kurias Lietuvoje iš užsienio apmokestinamųjų asmenų, neįsikūrusių Lietuvoje, įsigytas prekes PVM turi apskaičiuoti pirkėjas – PVM mokėtojas?

Atnaujinimo data: 2010-02-12
Ši informacija skelbiama:
[1.8.10.2] Kai prekės įsigijimo metu yra Lietuvoje (95 str.)
Registracijos numeris   KD-4576   Data   2010.02.12

 

Pirkėjui – apmokestinamajam asmeniui reikia apskaičiuoti pardavimo PVM už šias iš užsienio asmens, neįsikūrusio Lietuvoje įsigytas prekes, jeigu šios prekės, jų tiekimo metu yra Lietuvoje:

1. gamtinės dujos ir elektra (PVM įstatymo 95 str. 3 dalies 5 punktas);

2. prekės, kurios yra instaliuojamos ar surenkamos Lietuvoje (PVM įstatymo 95 str. 3 dalies 6 punktas);

3 kitos prekės (įsigyjamos iš užsienio asmens neįsiregistravusio PVM mokėtoju Lietuvoje asmens – PVM įstatymo 96 str. 5 dalis).

Apmokestinamasis asmuo tai:

- PVM mokėtojas;

- juridinis arba fizinis asmuo, ne PVM mokėtojas, vykdantis PVM apmokestinamą ar PVM neapmokestinamą ekonominę veiklą (pvz., nedidelė įmonė, fizinis asmuo, įsigijęs verslo liudijimą, bankas ar draudimo įstaiga, teikianti PVM neapmokestinamas paslaugas, sveikatos priežiūros įstaiga, vykdanti PVM neapmokestinamą veiklą, ūkininkas, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema ir kt.).

PVM mokėtojas – pirmiausia įsigytų prekių pardavimo PVM turi apskaičiuoti mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje. Po to ta pati pardavimo PVM suma PVM deklaracijoje deklaruojama kaip pirkimo PVM. Jeigu prekės skirtos PVM apmokestinamai veiklai ir šių prekių PVM atskaitai PVM įstatyme nenustatyti apribojimai, tai ši pirkimo PVM suma (jos dalis) traukiama į PVM atskaitą. Mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje apskaičiuota mokėtina PVM suma sumokama per 25 dienas po mokestinio laikotarpio pabaigos.

Ne PVM mokėtojas – įsigytų prekių apskaičiuotą pardavimo PVM sumą privalo sumokėti į biudžetą iki 25 dienos kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį šis mokestis turėjo būti apskaičiuotas, kartu pateikdamas PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitą.

Pirkėjai neprivalo apskaičiuoti ir mokėti tų Lietuvoje įsigytų prekių pardavimo PVM:

- kurios nėra PVM objektas;

- kurioms pagal PVM įstatymo nuostatas taikoma PVM lengvata ir jos neapmokestinamos PVM;

- kurios pagal PVM įstatymo nuostatas apmokestinamos taikant 0 procentų PVM tarifą (pvz., jūrų laivų ir jų įrangos tiekimas, prekių, kurios tiekiamos kaip atsargos į jūrų laivus, tiekimas).

Teisės aktai
LRS  PVM įstatymas