« Grįžti

Ar atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas bus taikomas, jei statybos darbų sutartys buvo sudarytos iki 2015 m. birželio 30 d.?

Atnaujinimo data: 2015-06-16
Ši informacija skelbiama:
[1.8.10.4] Pirkėjo prievolė išskaityti ir sumokėti PVM (96 str.)
Registracijos numeris   KD-6068   Data   2015-06-16

 

Atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymas nepriklauso nuo to, kada buvo sudarytos statybos darbų sutartys. Mechanizmas yra taikomas visiems statybos darbams, suteiktiems atitinkamiems asmenims nuo 2015-07-01, jeigu tokių suteiktų statybos darbų apmokestinimo momentas pagal PVM įstatymo nuostatas yra 2015-07-01 arba vėliau.

Tuo atveju, jeigu iki 2015-06-30 sudarytoje rangos (ar kitoje) sutartyje yra nustatyta galutinė teikiamų paslaugų (numatomų atlikti statybos darbų) kaina (įskaitant PVM), tai pagal tokią sudarytą sutartį nuo 2015-07-01 suteiktų paslaugų (atliktų statybos darbų), kurių apskaičiuotą PVM išskaito ir sumoka paslaugų pirkėjas, mokėtinas paslaugų teikėjui atlygis be PVM turtų būti apskaičiuojamas iš galutinės kainos (atlygio su PVM) išskaičiavus (atėmus) PVM sumą, apskaičiuotą pagal tokią formulę:

PVM suma = atlygis (su PVM) x 21/(100+21)

Mokėtinas paslaugų teikėjui atlygis be PVM (paslaugų apmokestinamoji vertė) = atlygis su PVM (galutinė paslaugų kaina) ― PVM suma.

Tokiu būdu apskaičiuota suteiktų paslaugų (atliktų statybos darbų) apmokestinamoji vertė be PVM turi būti nurodoma ir nuo 2015-07-01 išrašytose šių paslaugų teikimo PVM sąskaitose faktūrose. Pvz., tarkime, kad užsakovo, apmokestinamojo asmens, PVM mokėtojo, pasirašytoje su rangovu iki 2015-06-30 statybos darbų rangos sutartyje nustatyta statybos darbų galutinė kaina (įskaitant PVM) buvo 150 000 eurų. Jeigu šie visi statybos darbai bus atlikti po 2015-07-01, tai užsakovas rangovui už šiuos statybos darbus pagal rangovo išrašytas PVM sąskaitas faktūras turės iš viso sumokėti ne 150 000 eurų, o mažiau. Kitaip tariant, užsakovas atvirkštiniu būdu turės išskaičiuoti iš atliktų darbų kainos ir pats sumokėti į biudžetą PVM sumą ― 26 033 eurus [150 000x21/(100+21)], o rangovui faktiškai turės sumokėti ― 123 967 eurus (150 000 - 26 033).

Jeigu už po 2015-07-01 atliktus statybos darbus buvo sumokėtas avansas iki 2015-06-30 ir nuo jo buvo apskaičiuotas pardavimo PVM (kurį PVM įstatymo nustatyta tvarka į biudžetą sumokėjo statybos darbų vykdytojas (pardavėjas)), tai už šiuos po 2015-07-01 atliktus statybos darbus atvirkštinis PVM turėtų būti taikomas (t. y. pardavimo PVM turėtų išskaičiuoti ir sumokėti šių darbų pirkėjas) tik nuo skirtumo tarp atliktų statybos darbų apmokestinamosios vertės ir sumokėto avanso (išskyrus patį PVM) vertės. Tikslinga būtų po 2015-07-01 išrašytoje atliktų statybos darbų PVM sąskaitoje faktūroje įrašyti papildomą informaciją apie iki 2015-06-30 už šiuos darbus sumokėtą avansą ir nuo jo apskaičiuotą PVM sumą.

Teisės aktai
LRS  PVM įstatymas, 96 str.