« Grįžti

Kaip įsigytų prekių (paslaugų), kurių PVM turi išskaityti ir sumokėti į biudžetą, sandorį PVM deklaracijos FR0600 formoje deklaruoja pirkėjas?

Atnaujinimo data: 2015-06-16
Ši informacija skelbiama:
[1.8.10.4] Pirkėjo prievolė išskaityti ir sumokėti PVM (96 str.)
Registracijos numeris   KD-6067   Data   2015-06-16

 

Statybos darbų pirkėjas (užsakovas) jam išrašytoje paslaugų teikėjo (pvz., rangovo) atliktų statybos darbų (kurių PVM privalo išskaičiuoti ir sumokėti pirkėjas) PVM sąskaitoje faktūroje apskaičiuotą PVM sumą nuo šių statybos darbų apmokestinamosios vertės (kainos be PVM) privalo įrašyti į mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos FR0600 formos 33 laukelį „Pardavimo PVM (96 straipsnio nustatytais atvejais)". Pažymėtina, kad pirkėjas (užsakovas) šių įsigytų statybos darbų apmokestinamosios vertės į savo mokestinio laikotarpio PVM deklaraciją neįtraukia.

Pirkėjas išskaičiuotą PVM sumą už įsigytus statybos darbus (įrašytą į FR0600 formos 33 laukelį kaip pardavimo PVM) taip pat turi deklaruoti ir to paties mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos FR0600 formos 25 laukelyje kaip pirkimo PVM. Be to, tokia pirkimo PVM suma PVM įstatyme nustatyta tvarka gali būti pirkėjo atskaityta, t. y. įtraukta į PVM deklaracijos 35 laukelį kaip ir kitos pirkimo PVM sumos, jeigu įsigyti statybos darbai yra skirti šio PVM mokėtojo PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai vykdyti.

 Pavyzdys

Įmonė Y jai rangovo išrašytoje atliktų statybos darbų PVM sąskaitoje faktūroje  apskaičiuotą PVM sumą ― 3 150 Eur, privalo įrašyti į 2015 m. liepos mėn. PVM deklaracijos FR0600 formos 33 laukelį (kaip pardavimo PVM sumą) ir į 25 laukelį (kaip pirkimo PVM).

Tarkime, kad įmonė Y, PVM mokėtoja, vykdo vien PVM įstatymo 58 straipsnyje nurodytą veiklą. Todėl PVM deklaracijos FR0600 formos 33 ir 25 laukeliuose deklaruotą PVM sumą (3 150 Eur) įmonė Y turi teisę įtraukti į PVM atskaitą ir dėl to šią PVM sumą deklaruoti to paties mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos 35 laukelyje.

 

Teisės aktai
LRS  PVM įstatymas, 96 str.