« Grįžti

Kaip paslaugų teikimo (statybos darbų atlikimo) sandorius PVM deklaracijos FR0600 formoje deklaruoja šių paslaugų teikėjas?

Atnaujinimo data: 2015-06-16
Ši informacija skelbiama:
[1.8.10.4] Pirkėjo prievolė išskaityti ir sumokėti PVM (96 str.)
Registracijos numeris   KD-6066   Data   2012-06-16

 

Paslaugų teikėjas, PVM mokėtojas, užsakovui atliktų statybos darbų, kurių PVM išskaito ir sumoka šių darbų užsakovas (pirkėjas), apmokestinamąją vertę be PVM (nurodytą išrašytoje atliktų statybos darbų PVM sąskaitoje faktūroje) turi deklaruoti mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos FR0600 formos 12 laukelyje „PVM apmokestinami sandoriai, kai PVM išskaito pirkėjas (96 straipsnio nustatytais atvejais). Tačiau šiam paslaugų teikėjui į PVM deklaraciją nereikia įtraukti minėtų statybos darbų išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje apskaičiuotos pardavimo PVM sumos.

Pažymėtina, kad, paslaugų teikėjas, PVM mokėtojas, turi teisę įtraukti į PVM atskaitą įsigytų prekių bei paslaugų, skirtų statybos darbams, kurių PVM išskaito ir sumoka į biudžetą pirkėjas, pirkimo PVM, nes šių paslaugų teikimas už atlygį laikomas PVM apmokestinama veikla.

 Pavyzdys

Statybos įmonė X, PVM mokėtoja (rangovas), sudarė rangos sutartį su įmone Y, PVM mokėtoja (užsakovas), dėl gamybinio pastato statybos. Sutartyje numatyta, kad rangovas užsakovui perduos atliktus statybos darbus ir už juos bus atsikaitoma tam tikrais etapais, pvz., kas mėnesį. Tarkime, 2015 m. liepos mėn. buvo surašytas statybos darbų perdavimo―priėmimo aktas, kurio pagrindu 2015 m. liepos mėn. įmonė X išrašė įmonei Y atliktų statybos darbų PVM sąskaitą faktūrą, kurioje buvo nurodyta statybos darbų vertė be PVM ― 15 000 Eur ir 3 150 Eur PVM (15 000x21 proc.), iš viso 18 150 Eur. Šioje PVM sąskaitoje faktūroje, be kitų rekvizitų, įrašoma nuoroda „Atvirkštinis apmokestinimas".

Šiuo atveju įmonė X 2015 m. liepos mėn. PVM deklaracijos FR0600 formos 12 laukelyje turi įrašyti 15 000 Eur.

 

Teisės aktai
LRS  PVM įstatymas, 96 str.