« Grįžti

Kaip turi atsispindėti PVM deklaracijose duomenys, nurodyti pardavėjo išrašytoje kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje arba pirkėjo išrašytame debetiniame dokumente?

Atnaujinimo data: 2014-12-09
Ši informacija skelbiama:
[1.8.10.4] Pirkėjo prievolė išskaityti ir sumokėti PVM (96 str.)
Registracijos numeris   KD-6198   Data   2010.01.14

 

Jeigu dėl PVM įstatymo 83 straipsnyje nurodytų pasikeitusių aplinkybių pardavėjas išrašo prekių (paslaugų), kurių PVM turi išskaityti ir sumokėti į biudžetą pirkėjas, kreditinę PVM sąskaitą faktūrą, tai atsižvelgiant į tokios PVM sąskaitos faktūros duomenis pirkėjas už mokestinį laikotarpį atitinkamai mažina / didina (jeigu pagal kreditinę PVM sąskaitą mažėja / didėja PVM suma) 33 ir 35 laukeliuose deklaruotas PVM sumas, o pardavėjas atitinkamai mažina / didina (jeigu pagal kreditinę PVM sąskaitą mažėja/didėja apmokestinamoji vertė) 12 laukelyje deklaruotą patiektų prekių (suteiktų paslaugų) apmokestinamąją vertę.

Jeigu grąžinant nurodytąsias prekes arba atsisakant nurodytųjų paslaugų debetinį dokumentą išrašo pirkėjas, tai šiame dokumente apskaičiuota PVM suma pirkėjas mažina 33 ir 35 laukeliuose deklaruotas PVM sumas, o pardavėjas mažina 12 laukelyje deklaruotą patiektų prekių (suteiktų paslaugų) apmokestinamąją vertę.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-03-01 įsakymas Nr. VA-29 „DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DEKLARACIJOS IR KITŲ SU ŠIUO MOKESČIU SUSIJUSIŲ FORMŲ BEI JŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"