« Grįžti

Kokie asmenys, statybos darbų pirkėjai (užsakovai), įsiregistravę PVM mokėtojais, laikomi apmokestinamaisiais asmenimis, kurie privalo išskaityti ir sumokėti į biudžetą PVM, apskaičiuotą už paslaugų teikėjų jiems atliktus statybos darbus?

Atnaujinimo data: 2015-06-16
Ši informacija skelbiama:
[1.8.10.4] Pirkėjo prievolė išskaityti ir sumokėti PVM (96 str.)
Registracijos numeris   KD-6083   Data   2015-06-16

 

Atvirkštinis statybos darbų apmokestinimas PVM taikomas, kai šių statybos darbų pirkėjai (užsakovai) yra:

1) PVM mokėtojais įsiregistravę juridiniai ir fiziniai asmenys, vykdantys tik ekonominę veiklą (PVM apmokestinamą, PVM neapmokestinamą, tiek tokią ekonominę veiklą, kai pagal PVM įstatymo nuostatas prekių tiekimo (paslaugų teikimo) vieta nelaikoma Lietuva, nes persikelia į atitinkamą užsienio valstybę);

2) PVM mokėtojais įsiregistravę juridiniai asmenys, vykdantys ekonominę ir neekonominę veiklą (pvz., veikia viešojo intereso tam tikroje srityje pagrindu, nesiekdami ekonominės naudos), kuri nėra PVM objektas (pvz., asociacijos, viešosios įstaigos ir pan.).

Svarbu įsidėmėti, kad atvirkštinis statybos darbų apmokestinimas PVM netaikomas, kai šių darbų pirkėjai (užsakovai) yra PVM mokėtojais įsiregistravę neapmokestinamieji asmenys, t. y. asmenys, nevykdantys jokios ekonominės veiklos, o PVM mokėtojais įsiregistravę tik dėl prekių įsigijimo iš kitų ES valstybių narių (pvz., valstybės institucijos).

Be to, atvirkštinis statybos darbų apmokestinimas PVM netaikomas fiziniams asmenims (pvz., advokatams, notarams, individualią veiklą vykdantiems fiziniams asmenims ir pan.), kurie ekonominės veiklos vykdymo tikslais yra įsiregistravę PVM mokėtojais, tačiau statybos darbus įsigyja (užsako) savo asmeniniams tikslams, veikdami kaip privatūs asmenys (pvz., savo gyvenamojo mano statybai), t. y. jų sudaromi sandoriai dėl statybos darbų įsigijimo nėra susiję su vykdoma ekonomine veikla (žr. PVMĮ 3 str. 1 dalies 3 punktą). Tokiu atveju šie fiziniai asmenys, įsigydami statybos darbus, paslaugų teikėjui neturėtų nurodyti savo PVM mokėtojo kodo, kuris turėtų būti naudojamas tik ekonominei veiklai vykdyti. Priešingu atveju (jeigu šie fiziniai asmenys, įsigydami statybos darbus, paslaugų teikėjui nurodė savo PVM mokėtojo kodą), jiems atsiranda prievolė atvirkštiniu būdu apskaičiuoti įsigytų statybos darbų pardavimo PVM.

Jeigu nekilnojamojo turto statybos darbų, kurių vieta pagal PVMĮ 13 str. nuostatas laikoma šalies teritorija, užsakovas (pirkėjas) yra užsienio apmokestinamasis asmuo, kuris nėra Lietuvoje įsiregistravęs PVM mokėtoju, tai jam netaikomas atvirkštinio PVM apmokestinimo mechanizmas, nors jis ir būtų įsiregistravęs PVM mokėtoju savo įsikūrimo ar bet kurioje kitoje (išskyrus Lietuvą) valstybėje narėje.

Tuo atveju, jeigu statybos darbus, kurių teikimo vieta pagal PVMĮ 13 str. nuostatas laikoma šalies teritorija, Lietuvos apmokestinamajam asmeniui PVM mokėtojui atlieka užsienio apmokestinamasis asmuo, neįsiregistravęs Lietuvoje PVM mokėtoju, tai, vadovaujantis PVMĮ  71 str. nuostatomis, šiam asmeniui yra pirminė prievolė registruotis PVM mokėtoju Lietuvoje. Jam įsiregistravus Lietuvoje PVM mokėtoju, jo Lietuvos apmokestinamajam asmeniui PVM mokėtojui atliekamiems (parduodamiems) statybos darbams būtų taikomos PVMĮ 96 str. nuostatos dėl atvirkštinio PVM. Priešingu atveju šių paslaugų pirkėjas, apmokestinamasis asmuo, vadovaudamasis PVMĮ 95 str. 5 dalies nuostatomis, atvirkštiniu būdu turėtų apskaičiuoti šių įsigytų statybos darbų pardavimo PVM.

Teisės aktai
LRS  PVM įstatymas, 96 str., 3 str. 71 str.