EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ SĄRAŠAS, KURIAS GALI VYKDYTI TIK JURIDINIAI ASMENYS.rtf