« Grįžti

Ar kelionių organizatorių teikiamos paslaugos laikytinos turizmo paslaugomis, jeigu jos susideda iš daugelio elementų?

Atnaujinimo data: 2013-03-28
Ši informacija skelbiama:
[1.8.13.2] Turizmo paslaugų apmokestinimo (maržos) schema (101–105...
Registracijos numeris   KD-3660   Data   2013.03.28

 

Turizmo paslaugos – tai turistų kelionės organizavimo, apgyvendinimo, maitinimo, vežimo, informavimo, pramogų ir kitų poreikių tenkinimo paslaugos. Galima išskirti šias turizmo paslaugų rūšis:

1) turistų kelionių organizavimo paslaugos;

2) turizmo informacijos paslaugos;

3) turistų apgyvendinimo paslaugos;

4) turistų vežimo, pramogų ir kitos turizmo paslaugos.

Tais atvejais, kai kelionių organizatorių teikiamos paslaugos susideda iš daugelio elementų, tai nustatant ar šios paslaugos laikytinos turizmo paslaugomis ar ne, reikėtų vadovautis tokiais pagrindiniais kriterijais:

1) suteiktos paslaugos yra būdingos kelionei (kelionei būdingos pagrindinės paslaugos: keleivių vežimo, apgyvendinimo, maitinimo, ekskursijų paslaugos ir pan.);

2) kelionė organizuojama pažintiniais, profesiniais dalykiniais (pvz., dalyvavimui organizuotoje konferencijoje), etniniais, kultūriniais, rekreaciniais, sveikatinimo, sveikatingumo, religiniais ar specialiais tikslais keliaujant po savo šalį ar į kitas šalis ir bent vienai nakvynei, tačiau ne ilgiau kaip vienerius metus apsistojant ne savo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje;

3) suteiktų paslaugų rinkinys teikiamas vienos kelionės metu ir šiame paslaugų rinkinyje (kai parduodamos ne tik 1 punkte nurodytos paslaugos), be kitų paslaugų yra bent viena 1 punkte nurodyta kelionei būdinga paslauga.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas nuostatas, kai kelionių organizatorius kaip kompleksą parduoda kongresų, seminarų, konferencijų, mokymų ir panašių renginių organizavimo paslaugas kartu su kitomis kelionei būdingomis paslaugomis, (pvz., dalyvių vežimu, apgyvendinimu, pažintinių turų po Lietuvą ar užsienio šalį, kurioje vyksta renginys, organizavimu konferencijų dalyviams, gido paslaugomis ir pan.) tai šios suteiktos paslaugos taip pat gali būti laikomos turizmo paslaugomis. Jeigu minėtos paslaugos įsigyjamos iš trečiųjų asmenų ir savo vardu parduodamos, tai šioms suteiktoms turizmo paslaugoms (turizmo paslaugų rinkiniui) taikoma maržos schema.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 101 str.