Kaip apskaičiuojama marža ir kas sudaro pagal specialiąją schemą apmokestinamųjų turizmo paslaugų apmokestinamąją vertę?

Atnaujinimo data: 2015-01-01
Ši informacija skelbiama:
[1.8.13.2] Turizmo paslaugų apmokestinimo (maržos) schema (101–105...
Registracijos numeris   KD-3631

Kelionės organizatoriaus pirkėjui (klientui) suteiktos paslaugos apmokestinamąją vertę sudaro kelionių organizatoriaus marža (toliau – marža).

Marža nustatoma kaip sumos (išskyrus patį PVM), kurią už kelionės organizatoriaus teikiamą paslaugą jam turi sumokėti pirkėjas (klientas), ir sumos (įskaitant PVM), kurią kelionės organizatorius sumokėjo ar turi sumokėti kitiems apmokestinamiesiems asmenims už šią turizmo paslaugą ar paslaugas (jeigu pirkėjui (klientui) parduodamas rinkinys), skirtumas.

Jeigu kelionės organizatoriaus parduodamame pirkėjui (klientui) turizmo paslaugų rinkinyje yra ir tokių turizmo paslaugų, kurias kelionės organizatorius suteikė pats savo jėgomis, tai skaičiuojant kelionės organizatoriaus maržą, tokių turizmo paslaugų vertė atimama iš galutinės turizmo paslaugų rinkinio kainos. Šios turizmo paslaugos, atsižvelgiant į jų suteikimo vietą, apmokestinamos PVM  taikant  nustatyto dydžio tarifą nuo visos paslaugos vertės.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 102 str. 2 d.