« Grįžti

Kuriais apskaitos dokumentais įforminamos pagal maržos schemą apmokestinamos teikiamos turizmo paslaugos?

Atnaujinimo data: 2015-01-01
Ši informacija skelbiama:
[1.8.13.2] Turizmo paslaugų apmokestinimo (maržos) schema (101–105...
Registracijos numeris   KD-3658

 

Kelionių organizatoriaus pirkėjui (klientui) suteiktos paslaugos įforminamos tokia pat tvarka, kaip ir bet kurios kitos vartotojui teikiamos paslaugos, tačiau apskaitos dokumente neturi būti nurodomas PVM tarifas ir suma. Apskaitos dokumente nenurodoma PVM suma, nei nuo visos paslaugos vertės, nei nuo kelionių organizatoriaus apskaičiuotos maržos (pati marža taip pat nenurodoma).

Kai iš kitų apmokestinamųjų asmenų įsigyjamos atskiros turizmo paslaugos ir vėliau savo vardu pirkėjui (klientui) parduodamas kelių iš kitų apmokestinamųjų asmenų įsigytų turizmo paslaugų, teikiamų vienos kelionės metu, rinkinys, laikoma, kad buvo suteikta viena paslauga (PVMĮ 101 str. 1 dalis). Tokios paslaugos (o ne atskirų turizmo paslaugų) teikimas įforminamas PVM sąskaita faktūra, kurioje be kitų privalomų rekvizitų turi būti nurodyta „Maržos apmokestinimo schema. Kelionių agentūros" (PVMĮ 80 str. 1 d. 15 punktas). Išrašytoje turizmo paslaugos teikimo PVM sąskaitoje faktūroje atskirų sudedamųjų dalių įsigijimo kaina (o ne pardavimo kaina, kuriai taikoma maržos schema) gali būti nurodyta kaip papildoma informacija.

Kai kelionių organizatorius paslaugas teikia fiziniam asmeniui, kuris nėra apmokestinamasis asmuo, tai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimą Nr. 780, paslaugų teikimui įforminti gali nenaudoti PVM sąskaitos faktūros tuo atveju, kai paslaugos teikimas fiziniam asmeniui įforminamas kasos aparato kvitu.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 105 str.