« Grįžti

Kurioms turizmo paslaugoms taikoma specialioji maržos schema?

Atnaujinimo data: 2015-01-01
Ši informacija skelbiama:
[1.8.13.2] Turizmo paslaugų apmokestinimo (maržos) schema (101–105...
Registracijos numeris   KD-3610

 

Taikant specialiąją apmokestinimo PVM schemą apmokestinamos tik tokios turizmo paslaugos, kurias PVM mokėtojas įsigyja iš kitų apmokestinamųjų asmenų ir vėliau savo vardu teikia pirkėjui (klientui) (toliau toks PVM mokėtojas vadinamas kelionės organizatoriumi). Jeigu pirkėjui (klientui) parduodamas kelių iš kitų apmokestinamųjų asmenų įsigytų turizmo paslaugų, teikiamų vienos kelionės metu, rinkinys, laikoma, kad kelionės organizatorius pirkėjui (klientui) suteikė vieną paslaugą. 

Kelionės organizatoriaus teikiamos paslaugos, kurioms taikomos šio skirsnio nuostatos, laikomos suteiktomis šalies teritorijoje, jeigu kelionės organizatorius:

1) yra įsikūręs šalies teritorijoje, išskyrus atvejus, kai paslauga suteikta per šalies teritorijoje įsikūrusio kelionės organizatoriaus padalinį užsienio valstybėje;

2) yra užsienio apmokestinamasis asmuo, teikiantis paslaugą per savo padalinį šalies teritorijoje.

 

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 101 str.