« Grįžti

Pirkimo PVM atskaitymas skaičiuojant PVM nuo kelionių organizatoriaus maržos?

Atnaujinimo data: 2011-05-08
Ši informacija skelbiama:
[1.8.13.2] Turizmo paslaugų apmokestinimo (maržos) schema (101–105...
Registracijos numeris   KD-3656   Data   2011.05.08

 

Kadangi kelionių organizatorius apskaičiuodamas pirkėjui (klientui) suteiktų turizmo paslaugų maržą iš pirkėjo (paslaugų vartotojo) sumokėtos sumos turi atimti tretiesiems asmenims sumokėtas sumas (įskaitant PVM) už iš jų įsigytas turizmo paslaugas, todėl kelionių organizatorius negali įtraukti į PVM atskaitą šiems tretiesiems asmenims už iš jų įsigytas turizmo paslaugas sumokėto ar mokėtino pirkimo PVM.

Nors kelionių organizatorius, teikiantis kelionių organizavimo paslaugas ir skaičiuojantis PVM nuo maržos, neturi teisės į PVM atskaitą įtraukti tretiesiems asmenims sumokėto ar sumokėtino iš jų įsigytų turizmo paslaugų pirkimo PVM, tačiau kitų jo vykdomai PVM apmokestinamai veiklai reikalingų prekių, paslaugų (komunalinių, telekomunikacijų, remonto, transporto eksploatavimo, kelionės rinkinių platinimo ir pan. paslaugų), ilgalaikio turto pirkimo (importo) PVM turi teisę įtraukti į atskaitą laikantis PVM įstatymo VII skyriaus nuostatų.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 103 str. 1, 2 d.