« Grįžti

Kaip išrašomos PVM sąskaitos faktūros, kai prekėms buvo taikyta marža?

Atnaujinimo data: 2013-10-09
Ši informacija skelbiama:
[1.8.13.3] Naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir antikvarinių...
Registracijos numeris   KD-3574   Data   2013.10.09

Pardavėjas, PVM mokėtojas, nuolat tiekiantis naudotas prekes, meno kūrinius, kolekcinius ir  (arba) antikvarinius daiktus, kurių apmokestinamoji vertė yra pardavėjo marža, tiekimo faktui įforminti privalo naudoti PVM sąskaitą faktūrą ar kitą dokumentą (pvz. kasos aparato  kvitą ar pan.), kuriuose neturi teisės nurodyti PVM tarifo ir sumos.

Aukciono organizatoriaus  išrašomuose apskaitos dokumentuose, kuriais įforminamas prekių pardavimas aukcione pirkėjui, būtina atskirai nurodyti prekės kainą, buvusią aukcione, visus mokesčius ir rinkliavas (išskyrus PVM), su aukciono prekių pardavimu susijusias  ir pirkėjui apmokėti priklausančias išlaidas (transportavimo, pakavimo, draudimo ir kt.).

Aukciono būdu parduodamos prekės pradinę kainą nustato prekės savininkas (prekės pardavėjas). Prekių savininkas (pardavėjas) parduotinas prekes aukciono organizatoriui gali perduoti išrašydamas laisvos formos dokumentą (pvz., prekės perdavimo aktą) arba pirkimo – pardavimo sutartį, kuriuose turi būti nurodyta šalių pavadinimai ir adresai, siūlomų parduoti aukcione prekių pavadinimai ir jų pradinė pardavimo kaina, atsiskaitymo tarp šalių tvarka (komisinis atlyginimas (procentais arba nustatyta suma) ir kitos sąlygos. Aukciono  organizatorius prekių pardavėjui (PVM   mokėtojui arba  ne  PVM  mokėtojui) turi išrašyti  laisvos  formos   prekių pardavimo aukcione apskaitos dokumentą (kuris pripažįstamas PVM sąskaita faktūra). Rekvizitai, kurie turi būti nurodyti aukciono organizatoriaus išrašytame dokumente nustatyti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos  2004 02 17 įsakymu Nr. VA-17 patvirtintose Prekių pardavimo aukcione dokumento įforminimo taisyklėse.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 109 str. 1, 2 d.
LRS  VMI prie FM viršininko 2004 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. VA-17 DĖL PREKIŲ PARDAVIMO AUKCIONE DOKUMENTO ĮFORMINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO