« Grįžti

Kokie papildomi apskaitos reikalavimai yra nustatyti asmenims, taikantiems maržos schemą?

Atnaujinimo data: 2013-10-09
Ši informacija skelbiama:
[1.8.13.3] Naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir antikvarinių...
Registracijos numeris   KD-3577   Data   2013.10.09

 

PVM mokėtojas, kurio tiekiamų naudotų prekių, meno kūrinių, taip pat kolekcinių ir (arba) antikvarinių daiktų apmokestinamoji vertė yra pardavėjo ar aukciono organizatoriaus marža, privalo tvarkyti atskirą tokių prekių pirkimo (priėmimo) ir pardavimo apskaitą, kuria remiantis apskaičiuojama marža ir nuo jos PVM įstatyme nustatyto dydžio PVM. Marža apskaičiuojama nuo kiekvienos konkrečios tiekiamos prekės.

Prekių pirkimo (priėmimo) ir pardavimo duomenys turi būti registruojami specialiame laisvos formos pirkimo-pardavimo žurnale.

Prekių pirkimo žurnale turi būti nurodomas prekės identifikacijos numeris ar ženklas, pavadinimas, pirkimo (priėmimo) data, kiekis ir pirkimo (priėmimo) kaina (įskaitant PVM).

Parduotos pirkimo-pardavimo žurnale įregistruotos konkrečios Prekės pardavimo duomenys tą pačią dieną įregistruojami tame pačiame žurnale, nurodant Prekės pardavimo datą, pardavimo kainą, Prekės savininkui sumokėtą (sumokėtiną) sumą, įskaitant PVM, apskaičiuotą maržą.

Aukciono organizatorius savo apskaitoje privalo atskirai nurodyti sumas, gautas (gautinas) iš pirkėjų, taip pat pardavėjui sumokėtas (mokėtinas) sumas.

Parduodami antikvariniai daiktai apskaitomi antikvarinių daiktų apskaitos knygoje. Be to, kiekvienas parduodamas antikvarinis daiktas turi turėti antikvarinio daikto informacinę kortelę, kurią pildo antikvariniais daiktais prekiaujanti įmonė.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 110 str. 2 d.
LRS  LRV 2003-11-27 nutarimas Nr. 1480 „DĖL PREKYBOS ANTIKVARINIAIS DAIKTAIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  VMI prie FM viršininko 2002-06-20 įsakymas Nr. 170 „DĖL NAUDOTŲ PREKIŲ, MENO KŪRINIŲ, KOLEKCINIŲ IR (ARBA) ANTIKVARINIŲ DAIKTŲ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SKAIČIAVIMO NUO MARŽOS PAPILDOMŲ REIKALAVIMŲ NUOSTATŲ"
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-02-17 įsakymas Nr. VA-17 " DĖL PREKIŲ PARDAVIMO AUKCIONE DOKUMENTO ĮFORMINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"