« Grįžti

PVM mokėtojo pasirinkimas taikyti maržos schemą: šio pasirinkimo deklaravimas AVMI, pasirinkimo galiojimo laikas

Atnaujinimo data: 2014-10-09
Ši informacija skelbiama:
[1.8.13.3] Naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir antikvarinių...
Registracijos numeris   KD-3545   Data   2009.10.09

 

PVM mokėtojas, pasirinkęs taikyti maržos schemą, ši pasirinkimą privalo deklaruoti AVMI jei tiekia:

- meno kūrinius, kolekcinius ir (arba) antikvarinius daiktus, kuriuos jie patys importavo ir už kuriuos nustatyta tvarka buvo apskaičiuotas importo PVM;

- iš autorių arba jų įpėdinių įsigytus meno kūrinius, kuriuos tiekiant šie asmenys buvo apskaičiavę PVM;

- iš apmokestinamųjų asmenų (asmenų, kuriems netaikoma ši speciali apmokestinimo schema) įsigytus meno kūrinius, kuriuos šie asmenys tiekdami buvo apskaičiavę PVM, taikydami bet kurioje valstybėje narėje meno kūriniams nustatytą sumažintą PVM tarifą.

PVM mokėtojas, pasirinkęs taikyti maržos schemą, šio pasirinkimo neprivalo deklaruoti AVMI jei tiekia naudotas prekes (pvz. naudotus automobilius).

Pasirinktas PVM skaičiavimas gali būti atšaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 24 mėnesiams nuo:

1. pasirinkimo deklaravimo dienos, jeigu apmokestinamasis asmuo savo pasirinkimą skaičiuoti PVM buvo deklaravęs  (kai apmokestinamasis asmuo, pateikęs AVMI Pranešimą, faktiškai nesudarė jokių sandorių, tai jis gali atsisakyti savo pasirinkimo ir nepraėjus 24 mėnesiams nuo Pranešimo pateikimo datos);

2. pirmojo pasirinkimo, t. y. nuo pirmojo sandorio, kurio PVM buvo apskaičiuotas, jeigu apmokestinamasis asmuo savo pasirinkimą skaičiuoti PVM nedeklaravo ar deklaravo pavėluotai, nesilaikydamas VMI prie FM viršininko 2004-03-01 įsakymu Nr. VA-26 4.2 papunktyje nustatytos tvarkos.

 

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 106 str. 9 d.
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-03-01 įsakymas Nr. VA-26 „DĖL PASIRINKIMO SKAIČIUOTI PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTĮ DEKLARAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"