« Grįžti

Ar reikia AVMI pranešti apie pasirinkimą skaičiuoti PVM už investicinį auksą ir kaip tai padaryti?

Atnaujinimo data: 2014-11-27
Ši informacija skelbiama:
[1.8.13.4] Investicinio aukso apmokestinimo PVM schema (111–115 str.)
Registracijos numeris   KD-3804   Data   2009.11.27

 

PVM mokėtojas, gaminantis investicinį auksą arba bet kokį kitą auksą perdirbantis į investicinį auksą bei agentas, PVM mokėtojas, kito asmens vardu ir sąskaita dalyvaujantis investicinio aukso tiekimo sandoryje, apie savo pasirinkimą skaičiuoti PVM turi informuoti AVMI tokiu būdu ir terminais:

1. PVM mokėtojas laisvos formos pranešimą apie savo pasirinkimą skaičiuoti / pratęsti / atšaukti skaičiuoti PVM (toliau – Pranešimas) turi įteikti AVMI tiesiogiai arba išsiųsti registruotu laišku;

2. PVM mokėtojas Pranešimą turi pateikti nė vėliau kaip iki mokestinio laikotarpio, kurį pirmą kartą apskaičiavo PVM už tiekiamą investicinį auksą ar teikiamas atstovavimo (agento) paslaugas, dalyvaujant investicinio aukso tiekimo sandoryje , PVM deklaracijos pateikimo termino pabaigos. Pranešimas gali būti pateikiamas ir iš anksto (t. y. dar nepradėjus skaičiuoti PVM, bet numačius tai daryti).

 

Pranešime turi būti nurodyta:

1. PVM mokėtojo pavadinimas arba vardas, pavardė, PVM mokėtojo kodas;

2. data, nuo kurios PVM mokėtojas pageidauja pradėti ar jau pradėjo skaičiuoti PVM;

3. jei PVM mokėtojas pageidauja, jis gali nurodyti datą, iki kada jis numato skaičiuoti PVM už prekes ar paslaugas, nurodytas VMI prie FM viršininko 2004-03-01 įsakymu Nr. VA-26 patvirtintų taisyklių (toliau - Taisyklių) 1.1 ir 1.2 papunkčiuose (jei ši data nenurodoma laikoma, kad pasirinkimas skaičiuoti PVM galioja iki tol, kol PVM mokėtojas atšaukia šį savo pasirinkimą arba PVM mokėtojas išregistruojamas iš PVM mokėtojų registro);

4. PVM mokėtojo (ar jo įgalioto asmens) parašas;

5. agentas, PVM mokėtojas, teikiantis atstovavimo (agento) paslaugas, Pranešime be Taisyklių 5.1–5.4 papunkčiuose nurodytų duomenų, papildomai turi nurodyti šiuos duomenis apie jo atstovaujamą (-us) PVM mokėtoją (-us), gaminantį (-ius) investicinį auksą arba bet kokį kitą auksą perdirbantį (-ius) į investicinį auksą ir pasirinkusį (-us) skaičiuoti PVM už tiekiamą investicinį auksą:

5.1. atstovaujamo (-ų) PVM mokėtojo (-ų) pavadinimas arba vardas, pavardė, PVM mokėtojo kodas;

5.2. data (-os) nuo kurios (-ių) atstovaujamas (-i) asmuo (-ys) pradėjo skaičiuoti PVM už tiekiamą investicinį auksą;

5.3. data iki kurios atstovaujamas (-i) asmuo (-ys) numato skaičiuoti PVM (ši data nurodoma tokiu, atveju, jei atstovaujamas asmuo tokią datą yra nurodęs savo AVMI pateiktame Pranešime).

PVM mokėtojo pasirinktas PVM skaičiavimo laikotarpis, jeigu jis nurodytas Pranešime, gali būti pratęstas pagal PVM mokėtojo Pranešimą, pateikiant naują Pranešimą.

Jeigu PVM mokėtojas per Taisyklių 4.2 papunktyje nurodytą laikotarpį yra nepateikęs arba paštu neatsiuntęs AVMI rašytinio Pranešimo apie pasirinkimo skaičiuoti PVM laikotarpio pratęsimą, laikoma, kad PVM mokėtojas nėra pasirinkęs skaičiuoti PVM, taikant investicinio aukso apmokestinimo PVM schemą.

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-03-01 įsakymas Nr. VA-26 „DĖL PASIRINKIMO SKAIČIUOTI PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTĮ DEKLARAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  PVMĮ 112 str. 5 d.