Investicinio aukso sąvoka

Atnaujinimo data: 2014-11-27
Ši informacija skelbiama:
[1.8.13.4] Investicinio aukso apmokestinimo PVM schema (111–115 str.)
Registracijos numeris   KD-3799   Data   2009.11.27

Investiciniu auksu laikoma:

1) ne mažesnio kaip 995/1000 grynumo aukso luitai, plytelės ir plokštelės, pripažįstami tarptautinėse tauriųjų metalų rinkose, jeigu tokio luito, plytelės ar plokštelės masė ne mažesnė kaip 1 gramas;

2) ne mažesnio kaip 900/1000 grynumo ir nukaldintos vėliau negu 1800 metais aukso monetos, kurios yra arba buvo naudojamos jų kilmės valstybėje kaip atsiskaitymo priemonė ir paprastai yra parduodamos už kainą, neviršijančią monetoje esančio aukso rinkos vertės daugiau kaip 80 procentų;

3) vertybiniai popieriai, kurie patvirtina nuosavybės teises į šių reikalavimų 1 punkte nurodytą auksą, taip pat vertybiniai popieriai, patvirtinantys teisę ar pareigą įsigyti ar perleisti vertybinius popierius, patvirtinančius teisę į šių reikalavimų 1 punkte nurodytą auksą.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 111 str. 1 d.
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-03-29 įsakymas Nr. VA-40 „DĖL APMOKESTINAMŲJŲ ASMENŲ, KURIEMS TAIKOMOS LIETUVOS RESPUBLIKOS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO XII SKYRIAUS KETVIRTOJO SKIRSNIO NUOSTATOS, APSKAITAI TAIKOMŲ PAPILDOMŲ REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO"