« Grįžti

Kokie apskaitos reikalavimai asmenims, tiekiantiems / įsigijantiems investicinį auksą?

Atnaujinimo data: 2014-11-27
Ši informacija skelbiama:
[1.8.13.4] Investicinio aukso apmokestinimo PVM schema (111–115 str.)
Registracijos numeris   KD-3836   Data   2009.11.27

Apmokestinamieji asmenys, tiekiantys, įsigyjantys iš kitos valstybės narės, Lietuvos Respublikoje importuojantys investicinį auksą ar teikiantys atstovavimo (agento) paslaugas, kai agentas kito asmens vardu ir sąskaita dalyvauja tiekiant arba įsigyjant investicinį auksą, turi laikytis papildomų apskaitos reikalavimų.

Duomenys apie sandorius su investiciniu auksu, turi būti tvarkomi atskirai pagal VMI prie FM 2004-03-29 įsakymo Nr.VA-40 nuostatas.

Apmokestinamieji asmenys, tiekiantys investicinį auksą, turi nurodyti šiuos duomenis:

1. Kai investicinį auksą tiekia apmokestinamasis asmuo, PVM mokėtojas, ir tiekimą nustatyta tvarka įformina PVM sąskaita faktūra, nurodoma:

1.1 PVM sąskaitos faktūros (debetinio dokumento) išrašymo data;

1.2. išrašytos PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris (debetinio dokumento – jeigu turi);

1.3. pirkėjo PVM mokėtojo kodas arba pirkėjo identifikacinis numeris (jei investicinis auksas tiekiamas PVM mokėtoju neįregistruotam asmeniui ir jeigu toks numeris PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas);

1.4. pirkėjo (juridinio asmens) pavadinimas arba vardas ir pavardė (kai pirkėjas – fizinis asmuo);

1.5. investicinio aukso apmokestinamoji vertė (be PVM);

1.6. apskaičiuota PVM suma (kai ji išskirta PVM sąskaitoje faktūroje);

1.7. PVM suma, kurią išskaityti ir sumokėti privalo pirkėjas.

2. Kai investicinį auksą tiekia apmokestinamasis asmuo, ne PVM mokėtojas, ir tiekimą nustatyta tvarka įformina sąskaita faktūra, nurodoma:

2.1. sąskaitos faktūros išrašymo data;

2.2. išrašytos sąskaitos faktūros serija ir numeris;

2.3. pirkėjo kodas (asmens kodas, jeigu pirkėjas vykdo ekonominę veiklą);

2.4. pirkėjo (juridinio asmens) pavadinimas arba vardas ir pavardė (kai pirkėjas – fizinis asmuo);

2.5. investicinio aukso kaina.

3. Kai investicinį auksą tiekia apmokestinamasis asmuo, PVM mokėtojas ir ne PVM mokėtojas, tiekimo faktą nustatyta tvarka įforminantis kitu nei PVM sąskaita faktūra (ar sąskaita faktūra) dokumentu (pvz., kasos aparato kvitu), nurodoma:

3.1. sandorių skaičius per kalendorinį mėnesį;

3.2. per mėnesį patiekto investicinio aukso vertė.

Apmokestinamieji asmenys, įsigyjantys iš kitos valstybės narės ar Lietuvos Respublikoje importuojantys investicinį auksą, turi nurodyti šiuos duomenis:

1. investicinio aukso įsigijimo iš kitos valstybės narės PVM sąskaitos faktūros (ar kito atitinkamo apskaitos dokumento) išrašymo datą, seriją, numerį;

2. importo deklaracijos datą ir numerį, jeigu investicinis auksas yra Lietuvos Respublikoje importuotas;

3. įsigyjamo iš kitos valstybės narės (Lietuvos Respublikoje importuojamo) investicinio aukso apmokestinamąją vertę;

4. PVM tarifą ir sumą, jeigu už įsigyjamą iš kitos valstybės narės (Lietuvos Respublikoje importuojamą) investicinį auksą PVM sąskaitoje faktūroje (ar kitame dokumente) yra apskaičiuotas PVM;

5. duomenis apie investicinio aukso tiekėją – tiekėjo pavadinimas arba vardas, pavardė, adresas, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), PVM mokėtojo kodas (jeigu jis yra PVM mokėtojas).

Agentas, apmokestinamasis asmuo, kito asmens vardu ir sąskaita dalyvaujantis investicinio aukso tiekimo ar įsigijimo sandoryje, turi nurodyti šiuos duomenis:

1. jo atstovaujamo apmokestinamojo asmens pavadinimą arba vardą, pavardę, adresą, mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (kodą), PVM mokėtojo kodą (jeigu atstovaujamasis asmuo yra PVM mokėtojas);

2. teikiamų atstovavimo (agento) paslaugų sąskaitos faktūros arba PVM sąskaitos faktūros išrašymo datą, seriją ir numerį;

3. teikiamų atstovavimo (agento) paslaugų apmokestinamąją vertę;

4. PVM tarifą ir sumą, jeigu agentas pagal PVM įstatymo 112 straipsnio 5 dalies nuostatas yra pasirinkęs skaičiuoti PVM.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 115 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-03-29 įsakymas Nr. VA-40 „DĖL APMOKESTINAMŲJŲ ASMENŲ, KURIEMS TAIKOMOS LIETUVOS RESPUBLIKOS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO XII SKYRIAUS KETVIRTOJO SKIRSNIO NUOSTATOS, APSKAITAI TAIKOMŲ PAPILDOMŲ REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO", 2 p.