Kada ir kaip elektroninių paslaugų teikėjas gali būti išregistruotas iš specialią apmokestinimo PVM schemą taikančių dalyvių?

Atnaujinimo data: 2014-10-18
Ši informacija skelbiama:
[1.8.13.5] Specialioji elektroniniu būdu teikiamų paslaugų...
Registracijos numeris   KD-3895   Data   2011.11.18

 

Specialios schemos dalyvis iš specialios schemos gali būti išregistruotas tiek paties dalyvio prašymu, tiek Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcijos viršininko arba jo įgalioto asmens sprendimu.

Specialios schemos dalyvis pateikti prašymą išregistruoti jį iš specialios schemos dalyvių gali, jeigu:

1. nebeteikia telekomunikacijų, transliavimo ar elektroninių paslaugų;

2. nebeatitinka naudojimosi specialia schema sąlygų;

3. nusprendė nebedalyvauti specialioje schemoje.

Sprendimas dėl specialios schemos dalyvio išregistravimo iš specialios schemos pagal specialios schemos dalyvio prašymą turi būti priimtas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcijos viršininko arba jo įgalioto asmens sprendimu specialios schemos dalyvis gali būti išregistruotas:

1. jei nustatyta, kad specialios schemos dalyvis nebevykdo veiklos pagal specialią schemą;

2. specialios schemos dalyvis nuolat pažeidžia specialios schemos taisykles;

3. nustatyta, kad ne ES specialios schemos dalyviui dėl kitos jo vykdomos veiklos atsirado prievolė registruotis PVM mokėtoju bet kurioje ES valstybėje narėje.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 115-5 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-03-10 įsakymas Nr. VA-32 „DĖL ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJŲ REGISTRAVIMO TAISYKLIŲ IR ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ SUTEIKIMO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DEKLARACIJOS UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"