« Grįžti

Kokia tvarka registruojami telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų teikėjai?

Atnaujinimo data: 2014-10-20
Ši informacija skelbiama:
[1.8.13.5] Specialioji elektroniniu būdu teikiamų paslaugų...
Registracijos numeris   KD-3881   Data   2014.10.18

 

Apmokestinamasis asmuo, siekiantis tapti specialios schemos dalyviu, turi pateikti Registravimo prašymą. Registravimo prašymą per neautentifikuotą arba autentifikuotą MOSS sistemos sritį gali teikti pats apmokestinamasis asmuo arba apmokestinamojo asmens įgaliotas asmuo.

Registravimo prašymą per neautentifikuotą MOSS sistemos sritį gali teikti tik trečiose valstybėse įsikūrę apmokestinamieji asmenys (jų įgalioti asmenys), norintys tapti ne ES schemos dalyviais:

1. MOSS sistemos neautentifikuota sritis yra prieinama per Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainę (www.vmi.lt);

2. MOSS sistemos neautentifikuotoje srityje, pasirinkus meniu punkto „Registracija" papunktį „Nauja registracija", turi būti patvirtinama, jog MOSS sistemoje besiregistruojantis asmuo nei vienoje ES valstybėje narėje neturi padalinių, nėra registruotas PVM mokėtoju, jam nėra atsiradusi prievolė registruotis PVM mokėtoju, o asmuo, užpildysiantis Registravimo prašymą, turi teisę teikti duomenis registracijai besiregistruojančio asmens vardu (jei prašymą teikia besiregistruojančio asmens įgaliotas atstovas, įgaliojimo pateikti nereikia). Jei visi anksčiau išvardyti teiginiai negali būti patvirtinti, nes ne visos nurodytos sąlygos yra tenkinamos, Registravimo prašymas negali būti užpildomas.

Apmokestinamųjų asmenų registravimo specialios telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schemos naudotojais ir pridėtinės vertės mokesčio kodo sudarymo ir suteikimo tokiems asmenims taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2004 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. VA-32.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 115-2 str. 1 d.
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-03-10 įsakymas Nr. VA-32 „DĖL ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJŲ REGISTRAVIMO TAISYKLIŲ IRELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ SUTEIKIMO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DEKLARACIJOS UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO", II d.