« Grįžti

Kurioms telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavino ir (arba) elektroniniu būdu teikiamoms paslaugoms taikoma speciali apmokestinimo PVM schema?

Atnaujinimo data: 2014-10-25
Ši informacija skelbiama:
[1.8.13.5] Specialioji elektroniniu būdu teikiamų paslaugų...
Registracijos numeris   KD-3860   Data   2011.11.18

 

Speciali apmokestinimo PVM schema taikoma tik PVMĮ 13 straipsnio 15 dalyje nurodytoms telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir (arba) elektroniniu būdu teikiamoms paslaugoms, kurias asmenims, kurie nėra apmokestinamieji asmenys, teikia apmokestinamasis asmuo, įsikūręs už Europos Sąjungos teritorijos ribų arba Europos Sąjungos teritorijoje, tačiau ne vartojimo valstybėje narėje.

Apmokestinamasis asmuo, įsikūręs už Europos Sąjungos teritorijos ribų ir Europos Sąjungos teritorijoje teikiantis telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir (arba) elektroniniu būdu teikiamas paslaugas skirtingų valstybių narių asmenims, kurie nėra apmokestinamieji asmenys, turi teisę pasirinkti taikyti Sąjungoje neįsikūrusių asmenų schemą ir įsiregistruoti PVM mokėtoju vienoje kurioje nors valstybėje narėje, ir per šią valstybę narę vykdyti įsipareigojimus, susijusius su mokestinėmis prievolėmis visoje Europos Sąjungos teritorijoje.

Apmokestinamuoju asmeniu, įsikūrusiu už Europos Sąjungos teritorijos ribų, laikomas apmokestinamasis asmuo, kuris Europos Sąjungos teritorijoje neturi buveinės arba padalinio ir kuris nėra ir neturi būti įsiregistravęs kurioje nors valstybėje narėje PVM mokėtoju pagal atitinkamas valstybių narių teisės aktų nuostatas (išskyrus prievolę registruotis PVM mokėtoju pagal nuostatas, iš esmės tolygias šio skirsnio nuostatoms);

Registravimosi valstybe nare laikoma ta valstybė narė, kurioje apmokestinamasis asmuo, įsikūręs už Europos Sąjungos teritorijos ribų, nusprendžia registruotis.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 115-1 str. 1 d.