« Grįžti

Specialios schemos dalyvių PVM deklaracijos pateikimo ir PVM sumokėjimo terminai

Atnaujinimo data: 2014-10-18
Ši informacija skelbiama:
[1.8.13.5] Specialioji elektroniniu būdu teikiamų paslaugų...
Registracijos numeris   KD-3909   Data   2009.11.18

Specialios schemos dalyviai PVM deklaraciją už mokestinį laikotarpį privalo užpildyti ir pateikti ne vėliau kaip iki kito ketvirčio, einančio po mokestinio laikotarpio, pirmo mėnesio 20 dienos.

Jei specialios schemos dalyviai nepateikia deklaracijos per nustatytą terminą, tai 10 dieną, skaičiuojant nuo tos dienos, kurią PVM deklaracija turėjo būti pateikta, jiems yra siunčiamas priminimas apie laiku nepateiktą PVM deklaraciją. Po tokio priminimo išsiuntimo kitus priminimus siųsti gali tik vartojimo valstybė narė.

PVM deklaraciją specialios schemos dalyviai turi pateikti per MOSS sistemą (išskyrus atvejus, kai nuo deklaracijos pateikimo termino praėjo daugiau nei 3 metai).

Specialios schemos dalyviai pagal pateiktą mokestinio laikotarpio PVM deklaraciją apskaičiuotą mokėtiną PVM sumokėti eurais turi ne vėliau kaip iki kito ketvirčio, einančio po mokestinio laikotarpio, pirmo mėnesio 20 dienos į specialią Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą, nurodytą MOSS sistemoje.

Jei specialios schemos dalyviai pagal pateiktą mokestinio laikotarpio PVM deklaraciją mokėtinos PVM sumos nesumoka per nustatytą terminą arba sumoka tik dalį mokėtinos PVM sumos, tai 10 dieną, skaičiuojant nuo tos dienos, kurią PVM turėjo būti sumokėtas, jiems yra siunčiamas priminimas apie laiku nesumokėtą arba ne visą sumokėtą PVM sumą.

Jei po tokio priminimo pakartotinį priminimą išsiunčia vartojimo valstybė narė, tai tokiai vartojimo valstybei narei mokėtinas PVM turi būti sumokamas tiesiogiai (t. y. į tos vartojimo valstybės narės specialią sąskaitą), nurodant MOSS sistemoje PVM deklaracijai, pagal kurią atliekamas mokėjimas, suteiktą identifikacinį numerį (deklaracijos identifikatorių). Jeigu specialios schemos dalyviai po vartojimo valstybės narės išsiųsto priminimo tokiai vartojimo valstybei narei mokėtiną PVM sumoka į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą, tai toks mokėjimas yra grąžinamas specialios schemos dalyviui (toks mokėjimas yra grąžinamas ir tuo atveju, jei po vartojimo valstybės narės išsiųsto priminimo yra pateikiama patikslinta atitinkamo mokestinio laikotarpio PVM deklaracija).

Tuo atveju, jeigu mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje yra nurodytos kelios vartojimo valstybės narės, tačiau priminimą dėl mokėjimo išsiuntė ne visos PVM deklaracijoje nurodytos vartojimo valstybės narės, tai PVM mokėtinas toms ES valstybėms narėms, kurios priminimo neišsiuntė, turi būti mokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 115-3 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-03-10 įsakymas Nr. VA-32 „DĖL ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJŲ REGISTRAVIMO TAISYKLIŲ IR ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ SUTEIKIMO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DEKLARACIJOS UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"