« Grįžti

Apmokestinamųjų fizinių asmenų, neįsiregistravusių PVM mokėtojais, prievolės

Atnaujinimo data: 2012-12-28
Ši informacija skelbiama:
[1.4.9.7] Pridėtinės vertės mokestis (PVM)
Registracijos numeris   KD-1976   Data   2012.12.28

 

Tam, kad laiku būtų įregistruotas į PVM mokėtojų registrą, apmokestinamasis fizinis asmuo teritorinei AVMI turėtų pateikti prašymą ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki numatomo 45 000 Eur (iki 2014-12-31 – 155 000 Lt) atlygio ribos viršijimo momento. Priešingu atveju, nors dėl pavėluoto prašymo pateikimo fizinis asmuo bus pavėluotai įregistruotas į PVM mokėtojų registrą, tačiau privalomu PVM mokėtoju jis tampa nuo to mokestinio laikotarpio, kurį jo už paskutinius 12 mėnesių gautas (gautinas) atlygis už šalies teritorijoje patiektas prekes ir suteiktas paslaugas viršijo 45 000 Eur (iki 2014-12-31 – 155 000 Lt), ir nuo visos sandorio, dėl kurio buvo viršyta nustatytoji riba, jis privalo į biudžetą sumokėti PVM.

Neįsiregistravęs PVM mokėtoju fizinis asmuo, gavęs didesnį už 45 000 Eur (iki 2014-12-31 – 155 000 Lt) sumą atlygį, pradedant tuo mėnesiu, kurį šią sumą viršijo, nuo visos sandorio, dėl kurio buvo viršyta nustatytoji riba, mokėtiną PVM sumą turi apskaičiuoti pagal formulę:

Mokėtina PVM suma = atlygis x PVM tarifas (proc.) /(100 proc. + PVM tarifas proc.).

Apskaičiuotą į biudžetą mokėtiną PVM sumą apmokestinamasis fizinis asmuo, neįsiregistravęs PVM mokėtoju, turi sumokėti į biudžetą iki 25 dienos kito kalendorinio mėnesio, einančio po to mėnesio už kurį apskaičiuota mokėtina PVM suma, ir kartu pateikti tinkamai užpildytą Neįregistruoto pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju mokėtino pridėtinės vertės mokesčio apyskaitos FR0608 formą (šios apyskaitos forma ir jos užpildymo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-29.

Pažymėtina, kad nuo 2013-01-01 aukščiau nurodyta tvarka apskaičiuotą mokėtiną į biudžetą PVM sumą PVM mokėtoju neįregistruotas fizinis asmuo turi teisę sumažinti atskaitoma pirkimo (importo) PVM suma, kuri apskaičiuojama PVM įstatymo 631 straipsnio nustatyta tvarka.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 71 str., 92 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymas Nr. VA-29 DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DEKLARACIJOS IR KITŲ SU ŠIUO MOKESČIU SUSIJUSIŲ FORMŲ BEI JŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO