« Grįžti

Ar fizinių asmenų vykdomas nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų pardavimas yra PVM objektas?

Atnaujinimo data: 2014-12-29
Ši informacija skelbiama:
[1.4.9.7] Pridėtinės vertės mokestis (PVM)
Registracijos numeris   KD-7365

 

Fizinio asmens parduodami nekilnojamieji pagal prigimtį daiktai (pvz., žemė ar kitas nekilnojamas turtas) PVM objektu tampa tik tokiu atveju, jeigu PVM tikslais laikoma, kad fizinis asmuo vykdo ekonominę veiklą.

Fizinio asmens sudaromi sandoriai laikomi ekonomine veikla tuomet, kai tokiems sandoriams būdingas tam tikras tęstinumas ir atsikartojimas bei ekonominės naudos siekimas (bet kokie atsitiktiniai sandoriai, kuriuos sudarę fiziniai asmenys neturi ketinimo vykdyti veiklą ir siekti gauti iš jos pajamų ateityje, nelaikomi ekonomine veikla ir nėra PVM objektas). Tačiau tai nereiškia, kad ekonominės veiklos nustatymas yra siejamas vien su tam tikru skaičiumi tapačių sandorių, sudarytų per tam tikrą apibrėžtą laikotarpį, ar su kokiu kitu kiekybiškai išreikštu kriterijumi.

Tam, kad galima būtų nustatyti, ar fizinio asmens vykdomas nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų pardavimas, PVM tikslais gali būti laikomas ekonomine veikla, kiekvienas atvejis turi būti nagrinėjamas atskirai, įvertinama kiek galima daugiau su sandoriu susijusių aplinkybių, tokių, kaip šio turto įsigijimo būdas (pirktas, paveldėtas, atstatyta nuosavybė, dovanotas), parduodamų nekilnojamo turto objektų skaičius, požymiai apie ateityje numatomus žemės ar kito nekilnojamo turto tiekimo sandorius ir pan.

Kai fizinis asmuo per paskutiniuosius 12 mėnesių parduoda vieną jam nuosavybės teise priklausantį nekilnojamojo turto objektą (butą, žemės sklypą) ir šis sandoris yra atsitiktinio pobūdžio, t. y. fizinis asmuo įprastai nesiverčia nekilnojamojo turto pardavimu, tai nepriklausomai nuo gautos atlygio sumos, fiziniam asmeniui neatsiranda prievolės registruotis PVM mokėtoju.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 3 str., 71 str., 92 str.