Kurios PVM prievolės gali atsirasti gyventojui, neįsiregistravusiam PVM mokėtoju, kai įsigyjamos ir (arba) tiekiamos naujos transporto priemonės?

Atnaujinimo data: 2018-01-04
Ši informacija skelbiama:
[1.8.14] Fiziniams asmenims apie PVM
Registracijos numeris   KD-1979

 

1. Fizinis asmuo, kuris pagal PVM įstatymą nėra ir neprivalo būti PVM mokėtoju arba kuris yra įsiregistravęs PVM mokėtoju, tačiau naują transporto priemonę įsigyja asmeninėms reikmėms, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 25 dienos po naujos transporto priemonės įsigijimo VMI prie FM arba AVMI privalo pateikti PVM sąskaitos faktūros, įforminančios naujos transporto priemonės įsigijimą iš kitos ES valstybės narės, kopiją ir laisvos formos pranešimą apie iš kitos ES valstybės narės įsigytą naują transporto priemonę, o įsigytos naujos transporto priemonės pardavimo PVM apskaičiuos AVMI.

Naujos transporto priemonės įsigijimo PVM fizinis asmuo turi sumokėti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kurią jam buvo įteikta FR0656 forma.

Fizinis asmuo nurodytus duomenis gali pateikti tokiais būdais:
1. elektroniniu būdu, prisijungęs prie Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI;
2. tiesiogiai, įteikdamas AVMI pagal fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresą;
3. paštu, išsiųsdamas AVMI pagal fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresą.

Mokesčių administratorius parengtą Pranešimą apie iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigytos naujos transporto priemonės pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimą (FR0656 forma) fiziniam asmeniui, esančiam Mano VMI vartotojui, taip pat gali pateikti elektroniniu būdu per Mano VMI.

2. Jeigu fizinis asmuo, kuris nėra ir pagal PVM įstatymą neturi būti PVM mokėtojas, patiekė į kitą valstybę narę naują transporto priemonę (atitinkančią PVM įstatymo 2 str. 16 d. nustatytus reikalavimus), tai jis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sandorio sudarymo turi pateikti Naujos transporto priemonės tiekimo į kitą valstybę narę deklaraciją (FR0620 formą). Mokėjimo į biudžetą PVM prievolė pagal šią deklaraciją neatsiranda.

Deklaracija pateikiama elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo sistemą ( EDS).

Už kiekvieną į kitą valstybę narę tiekiamą naują transporto priemonę turi būti pateikiama atskira deklaracija. Kartu su deklaracija turi būti pateikta naujos transporto priemonės PVM sąskaitos faktūros kopija.

Fizinis asmuo, kuris nėra ir pagal PVM įstatymą neturi būti PVM mokėtojas – naujos transporto priemonės į kitą valstybę narę tiekėjas turi teisę atskaityti ir susigrąžinti PVM sumą, kuri buvo PVM įstatymo nustatyta tvarka sumokėta ją įsigyjant arba importuojant, bet ne didesnę kaip sąlyginė standartinio PVM suma, apskaičiuota nuo į kitą valstybę narę tiekiamos naujos transporto priemonės pardavimo kainos.

Naujos transporto priemonės pardavimo kaina deklaruojama Naujos transporto priemonės tiekimo į kitą valstybę narę deklaracijos (FR0620 forma) 24 laukelyje. Atskaityta pirkimo (importo) PVM suma, grąžinama ne anksčiau, negu pateikiami įrodymai, kad už patiektą naują transporto priemonę PVM sumokėtas kitoje valstybėje narėje.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 71-1 str., 92 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. VA-41 DĖL NAUJŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TIEKIMO Į KITĄ VALSTYBĘ NARĘ
LRS  VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. VA-44 DĖL NAUJĄ TRANSPORTO PRIEMONĘ IŠ KITOS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖS NARĖS ĮSIGIJUSIO FIZINIO ASMENS DOKUMENTŲ PATEIKIMO IR PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO APSKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ BEI PRANEŠIMO FR0656 FORMOS PATVIRTINIMO