« Grįžti

Ar visais atvejais skolos gali būti laikomos beviltiškomis skolomis?

Atnaujinimo data: 2012-10-22
Ši informacija skelbiama:
[1.8.15.1] Mokėtino į biudžetą PVM apskaičiavimas (89; 89-1 str.)
Registracijos numeris   KD-7761   Data   2012.10.22

 

Skola, nors ir atitinka finansų ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 40 „Dėl Skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo", 2 punkte nustatytus kriterijus, nelaikoma beviltiška, jeigu:

- PVM mokėtojas skolų reikalavimo teisę atlygintinai arba neatlygintinai perleidžia kitam asmeniui;

- dėl pasikeitusių aplinkybių PVM mokėtojas netenka teisės iš skolininko (jo teisių perėmėjo arba įpėdinio) reikalauti skolų, kai tarp PVM mokėtojo ir skolininko yra atnaujinamas procesas bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, ir priimamas bei įsiteisėja sprendimas, pagal kurį sumažėja arba paneigiamos skolininko skolos;

- mokesčio mokėtojas praleidžia teisės aktų nustatytus senaties terminus, terminai neatnaujinami ir tuo pagrindu jo reikalavimas atgauti skolas yra atmetamas, nepripažįstamas arba nevykdomas.

- mokesčio mokėtojas praleidžia sutarčių arba teisės aktų nustatytus terminus, terminai neatnaujinami ir tuo pagrindu mokesčio mokėtojo reikalavimas atgauti skolas yra teismo (ar bylą nagrinėjusios institucijos) atmetamas arba nepripažįstamas.

- skolas mokesčio mokėtojui grąžina ne skolininkas, bet kitas asmuo.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 89-1 str.
LRS  LR finansų ministro 2002-02-11 įsakymas Nr. 40 „DĖL SKOLŲ BEVILTIŠKUMO BEI PASTANGŲ SUSIGRĄŽINTI ŠIAS SKOLAS ĮRODYMO IR BEVILTIŠKŲ SKOLŲ SUMŲ APSKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"