« Grįžti

Kaip apskaičiuojama mokestinio laikotarpio mokėtina į biudžetą PVM suma?

Atnaujinimo data: 2013-12-14
Ši informacija skelbiama:
[1.8.15.1] Mokėtino į biudžetą PVM apskaičiavimas (89; 89-1 str.)
Registracijos numeris   KD-4058   Data   2013-12-14

 

Mokėtina į biudžetą PVM suma apskaičiuojama  iš per mokestinį laikotarpį apskaičiuotos pardavimo PVM už patiektas  prekes ir (arba)  suteiktas paslaugas (išskyrus PVM, kurį PVM įstatymo nustatyta tvarka privalo išskaityti ir sumokėti prekių  ir   paslaugų  pirkėjas),  sumos,  taip  pat  iš priklausančios  mokėti į biudžetą PVM sumos už įsigytas prekes ir (arba)  paslaugas, jeigu PVM  mokėtojas  PVM įstatymo nustatyta tvarka  įpareigotas  šį  PVM apskaičiuoti (arba  išskaityti) ir sumokėti,  bei iš importo PVM sumos, įskaitomos (sumokamos)  VMI, vadovaujantis PVM  įstatymo 94 straipsnio nuostatomis, atėmus  atskaitomą pirkimo ir (arba) importo PVM sumą.

Mokestino laikotarpio mokėtina į biudžetą PVM suma apskaičiuojama mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje (forma FR0600).

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 89 str. 1 d.
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-03-01 įsakymas Nr. VA-29 „DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DEKLARACIJOS IR KITŲ SU ŠIUO MOKESČIU SUSIJUSIŲ FORMŲ BEI JŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO "