« Grįžti

Kaip ir kuriuose PVM deklaracijos laukeliuose deklaruojama apskaičiuota pardavimo PVM suma už patiektas prekes ir suteiktas paslaugas?

Atnaujinimo data: 2013-01-18
Ši informacija skelbiama:
[1.8.15.1] Mokėtino į biudžetą PVM apskaičiavimas (89; 89-1 str.)
Registracijos numeris   KD-4061   Data   2013-01-18

 

Pardavimo PVM suma apskaičiuojama per mokestinį laikotarpį patiektų prekių (suteiktų paslaugų) arba įsigytų prekių (paslaugų)  apmokestinamąją vertę padauginus iš atitinkamo PVM tarifo. Pardavimo PVM suma, apskaičiuota už patiektas prekes ir/arba suteiktas paslaugas, deklaruojama mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos FR0600 formos atitinkamai 29, 30, 31 laukeliuose.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 89 str. 1 d.
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-03-01 įsakymas Nr. VA-29 „DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DEKLARACIJOS IR KITŲ SU ŠIUO MOKESČIU SUSIJUSIŲ FORMŲ BEI JŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"