« Grįžti

Kokie dokumentai įrodo skolų beviltiškumą ir mokesčių mokėtojo pastangas susigrąžinti tokias skolas?

Atnaujinimo data: 2012-10-22
Ši informacija skelbiama:
[1.8.15.1] Mokėtino į biudžetą PVM apskaičiavimas (89; 89-1 str.)
Registracijos numeris   KD-7762   Data   2012.10.22

 

Priežastis, dėl kurios skola laikoma beviltiška

Dokumentai, įrodantys skolos beviltiškumą

 

Skolos neįmanoma susigrąžinti praėjus ne mažiau kaip 12 paskutinių kalendorinių mėnesių nuo teikiamų prekių ir (arba) paslaugų apmokestinimo momento ir jeigu skolai priskiriama pardavimo PVM suma už patiektas prekes ir (arba) suteiktas buvo apskaičiuota arba deklaruota

 

Įsiteisėjęs Lietuvos Respublikos teismo (arba ginčą nagrinėjusios institucijos) sprendimas, nuosprendis arba nutartis, kuriais patvirtinama mokesčio mokėtojo teisė susigrąžinti skolas.

Tais atvejais, kai byla tarp mokesčio mokėtojo ir jo skolininko buvo baigta nagrinėti ne Lietuvos Respublikoje, užsienio valstybės teismo (arba ginčą nagrinėjusios institucijos) įsiteisėjęs sprendimas (arba kitoks dokumentas, kuriuo patvirtinama mokesčio mokėtojo teisė susigrąžinti skolas).

Jeigu sprendimas yra vykdomas arba vykdytinas Lietuvos Respublikoje, – antstolio surašytas aktas ir vykdomasis dokumentas, pagal kurį išieškojimas nebuvo įvykdytas, arba dokumentai, patvirtinantys faktą, kad skolininkas neturi privalomojo registruoti turto ir kad iš skolininko nepavyko išieškoti pakankamai turto kreditorių reikalavimams patenkinti bylose su kitais kreditoriais.

Tais atvejais, kai teismo sprendimas yra vykdomas užsienyje, – oficialiai išduoti užsienio kompetentingų institucijų dokumentai, patvirtinantys sprendimo neįvykdymą arba įvykdymą iš dalies.

 

Skolininkas yra miręs arba paskelbtas mirusiu

Dokumentai, kurie patvirtina skolininko mirties faktą, taip pat faktą, kad skolininko palikto turto nepakanka šioms skoloms susigrąžinti, o tais atvejais, kai už palikėjo skolas įpėdinis atsako visu savo turtu, – dokumentai, kurie patvirtina faktą, jog įpėdinio turto nepakanka palikėjo skoloms sugrąžinti.

Jeigu skolininko mirties faktas yra įregistruotas Lietuvos Respublikoje – mirties liudijimas.

Jeigu skolininko mirties faktas yra įregistruotas užsienyje ir neturi būti įregistruotas Lietuvos Respublikoje, – iš užsienio valstybės institucijos gautas dokumentas, patvirtinantis skolininko mirties faktą.

 

Jeigu nėra galimybės gauti skolininko mirties liudijimo, tai galima turėti kokį nors kitą dokumentą, kuriame turi būti oficialiai (teismo, notaro, civilinę metrikaciją tvarkančios arba kitokios valstybinės institucijos) nurodytas faktas, kad skolininkas yra miręs arba paskelbtas mirusiu.

Faktą, kad skolininko palikto turto nepakanka skoloms susigrąžinti, turi patvirtinti dokumentai, t. y:

Įsiteisėjęs Lietuvos Respublikos teismo (arba ginčą nagrinėjusios institucijos) sprendimas, nuosprendis arba nutartis; antstolio surašytas aktas ir vykdomasis dokumentas, pagal kurį išieškojimas nebuvo įvykdytas, arba dokumentai, patvirtinantys faktą, kad skolininkas neturi privalomojo registruoti turto ir kad iš skolininko nepavyko išieškoti pakankamai turto kreditorių reikalavimams patenkinti bylose su kitais kreditoriais.

Tais atvejais, kai už palikėjo skolas įpėdinis atsako visu savo turtu, faktą, kad įpėdinio turto nepakanka palikėjo skoloms sugrąžinti, turi patvirtinti dokumentai, t.y.:

Įsiteisėjęs Lietuvos Respublikos teismo (arba ginčą nagrinėjusios institucijos) sprendimas, nuosprendis arba nutartis; antstolio surašytas aktas ir vykdomasis dokumentas, pagal kurį išieškojimas nebuvo įvykdytas, arba dokumentai, patvirtinantys faktą, kad skolininkas neturi privalomojo registruoti turto ir kad iš skolininko nepavyko išieškoti pakankamai turto kreditorių reikalavimams patenkinti bylose su kitais kreditoriais.

 

Būtini dokumentai, kuriuose turi būti oficialiai (teismo, notaro, civilinę metrikaciją tvarkančios arba kitokios valstybinės institucijos) nurodomas faktas, kas yra skolininko įpėdinis (arba įpėdiniai) ir teisių bei pareigų perėmėjas (arba perėmėjai).

Skolininkas yra likviduotas ir nėra visiškai atsiskaitęs su PVM mokėtoju

 

Valstybės įmonės Registrų centras išduotas (ar iš jos duomenų bazės elektroniniu būdu gautas) dokumentas, įrodantis likviduoto asmens išregistravimą iš juridinių asmenų registro, o jeigu ūkio subjektas yra iš užsienio valstybės, – išregistravimo faktą patvirtinantis oficialiai (teismo, notaro arba kitokios valstybinės institucijos) išduotas dokumentas.

Dokumentus, kurie patvirtina faktus, kad likviduotas skolininkas neturėjo pakankamai turto skoloms sugrąžinti, t. y.:

Įsiteisėjęs Lietuvos Respublikos teismo (arba ginčą nagrinėjusios institucijos) sprendimas, nuosprendis arba nutartis; antstolio surašytas aktas ir vykdomasis dokumentas, pagal kurį išieškojimas nebuvo įvykdytas, arba dokumentai, patvirtinantys faktą, kad skolininkas neturi privalomojo registruoti turto ir kad iš skolininko nepavyko išieškoti pakankamai turto kreditorių reikalavimams patenkinti bylose su kitais kreditoriais.

 

Dokumentai, kuriuose oficialiai (teismo, notaro arba kitokios valstybės institucijos) yra patvirtinami faktai, kad skolininkas likviduotas ir nėra jo skolų (teisių, pareigų) perėmėjo.

Skolininkas yra bankrutavęs

(Bankrutavusi įmonė – sąvoka yra apibrėžta Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme arba užsienio valstybės asmuo ir yra bankrutavęs pagal užsienio valstybės įstatymus)

Įsiteisėjusi teismo nutartis likviduoti įmonę dėl bankroto arba kreditorių susirinkimo nutarimą paskelbti įmonę likviduojama dėl bankroto arba dokumentą, įrodantį likviduotos dėl bankroto įmonės išregistravimą iš juridinių asmenų registro

 

Kai įmonių bankroto procedūras reglamentuoja 1997 m. birželio 17 d. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas – įsiteisėjęs teismo sprendimas paskelbti įmonę likviduojama dėl bankroto arba kreditorių susirinkimo nutarimas paskelbti įmonę likviduojama dėl bankroto

 

Kai įmonių bankroto procedūras reglamentuoja 1992 m. spalio 15 d. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas – šio įstatymo nustatyti dokumentai, patvirtinantys likviduotos dėl bankroto įmonės išregistravimą iš juridinių asmenų registro

 

Nuo 2012 m. rugsėjo 23 d. kai skolininkas yra bankrutavęs pagal užsienio valstybės įstatymus, – užsienio valstybėje išduotus tai patvirtinančius dokumentus.

Nuo 2013 m. kovo 1 d. įsiteisėjusi teismo nutartis ar sprendimas baigti fizinio asmens bankroto bylą

 

 

 

Jeigu vieno skolininko skolų (įskaitant pardavimo PVM), už kurias prievolė apskaičiuoti PVM atsirado per vienus kalendorinius metus, suma neviršija 3000 eurų (iki 2014-12-31 -10 000 litų).

Dokumentai, kurie leidžia padaryti išvadą, kad atgauti skolų negalima ir kad PVM mokėtojas stengėsi skolas susigrąžinti (skolų suderinimo aktai, susitikimų protokolai, vidinė bei išorinė PVM mokėtojo dokumentacija (ataskaitos, susirašinėjimu su skolininku įrodymai – registruoti laiškai, fakso pranešimai, bankų, audito firmų ir kt. organizacijų rašytinė informacija, susijusi su skolininko finansinės būklės įvertinimu) ir kiti Taisyklių 25 punkte nurodyti dokumentai.

Jeigu skolininko sumų, už kurias prievolė apskaičiuoti PVM atsirado per vienus kalendorinius metus, suma yra didesnė nei 3000 eurų (iki 2014-12-31 – 10 000 litų), bet ne didesnė kaip 30 000 eurų (iki 2014-12-31 – 100 000 litų).

Dokumentai, patvirtinantys faktą, kad skolininkas neturi privalomojo registruoti turto, bei dokumentai, įrodantys bent vieną iš šių faktų (iš skolininko nepavyko išieškoti pakankamai turto kreditorių reikalavimams patenkinti bylose su kreditoriais ar mokesčių mokėtojui skolinga įmonė nemoki).

 

Nereikalaujama turėti dokumentų: jeigu vieno skolininko skolų, už kurias prievolė apskaičiuoti PVM atsirado per vienus kalendorinius metus, suma neviršija 300 eurų (iki 2014-12-31 – 1 000 litų) arba suma neviršija 1000 eurų (iki 2014-12-31 -3400 litų), o skolos susidarė dėl pervežimo paslaugų, privaloma tvarka suteiktų deportuojamiems keleiviams.

 

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 89-1 str.
LRS  LR finansų ministro 2002-02-11 įsakymas Nr. 40 „DĖL SKOLŲ BEVILTIŠKUMO BEI PASTANGŲ SUSIGRĄŽINTI ŠIAS SKOLAS ĮRODYMO IR BEVILTIŠKŲ SKOLŲ SUMŲ APSKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"